Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с.. .200

У книзі викладені особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки, а також питання, пов'язані з застосуванням бухгалтерського обліку, економіко-правового аналізу, фінансового контролю, аудиту і судово-бухгалтерської експертизи в юридичній практиці.

Висвітлюються найпоширеніші способи розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів, інших корисливих правопорушень у різних галузях економіки. Наводиться методика їх виявлення за допомогою спеціальних прийомів та обліково-бухгалтерських документів. Розглянуто використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності в правозастосовчій практиці з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Розрахована на працівників кримінальної міліції, слідчих, працівників контролюючих органів, аудиторів, студентів та слухачів юридичних і економічних вищих навчальних закладів, підприємців.

|
Розділ ІОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯСУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ ТА ОСНОВИБУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Розділ IIГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ
2.3. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань у деяких галузях агропромислового комплексу
Розділ IIIДОКУМЕНТАЛЬНА РЕВІЗІЯ, АУДИТ, СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

Книги и учебники по дисциплине Судебная бухгалтерия Украины:

- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -