Привласнення касирами відділень банку частки облігацій державної позики при купівлі їх від населення


Здійснення цього злочину передбачає неоприбуткування і невідображення касиром чи контролером в операційному щоденнику, а також у додатку до нього (контрольній відомості ф. 56) суми вартості облігацій державної позики, придбаних у населення.
Далі неоприбутковані облігації державної позики продаються населенню, а курсова різниця (у грошовому виразі) привласнюється контролером чи касиром.
Ознакою злочину є невідповідність між фактичною сумою і кількістю наявних облігацій і тією сумою вартості і кількістю облігацій, що відображені у додатку до операційного щоденника. Перевірка здійснюється шляхом поаркушного перерахування облігацій державної позики.
Треба мати на увазі, що цей злочин скоюється за умови попередньої змови між контролером, касиром і завідуючим відділенням Ощадного банку.
З метою підтвердження протиправних дій доцільно у ході перевірки відомостей використати такий метод документальної перевірки, як контрольне порівняння залишків, а отже проаналізувати такі документи:
• інвентаризаційна відомість на початок періоду, який перевіряється;
• контрольні відомості на продаж та купівлю облігацій державної позики (ф. 56);
• операційні щоденники;
• звіти про рух грошових коштів і цінних паперів, за місяць, квартал;
• інвентаризаційна відомість на кінець періоду, який підлягає перевірці.
Крім того, підсумкові дані за місяць про продаж та купівлю облігацій треба зіставити з даними, відображеними
19)
на відповідних синтетичних рахунках у бухгалтерії Ощадбанку.
<< | >>
Источник: Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с.. .200

Еще по теме Привласнення касирами відділень банку частки облігацій державної позики при купівлі їх від населення:

 1. Розкрадання готівкових грошей, одержаних по чековій книжці з банку, шляхом підроблення виписки банку
 2. Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні Додаток № 1 втратив чинність(згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. № 265)Загальні правила визначення ознак платіжностігрошових білетів та розмінної монетиНаціонального банку України
 3. 71. Поняття, сторони та предмет договору позики.
 4. 2.9. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань, пов'язаних з приховуванням прибутків і відрахувань від оподаткування
 5. 72. Форма, права та обов'язки сторін по договору позики.
 6. Органiзацiя робочого місця касира
 7. 110. Коло спадкоємців, що мають право на обов’язкову частку у спадщині.
 8. Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти
 9. Розкрадання грошових коштів шляхом привласнення депонованих сум
 10. Действия населения при инфекционных заболеваниях животных
 11. Действия населения при поражении растений болезнями и вредителями
 12. Розкрадання грошових коштів шляхом привласнення нарахованих відсотків по вкладах клієнтів
 13. 30.Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя
 14. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
 15. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 16. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
 17. Договір купівлі-продажц
 18. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
 19. 45. Договір купівлі-продажу житлового приміщення.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -