Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні Додаток № 1 втратив чинність(згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. № 265)Загальні правила визначення ознак платіжностігрошових білетів та розмінної монетиНаціонального банку України


1. Грошові білети Національного банку України (далі за текстом - банкноти), щодо справжності яких не виникає жодних сумнівів, повинні прийматись для оплати та обміну організаціями будь-яких форм власності без обмежень, навіть якщо на них є такі пошкодження:
1.1.
У будь-якому місці банкноти є плями, написи, надриви, а також ознаки природного зношення, забруднення, але від яких залишилось не менше ніж 3/4 їх початкового розміру та можуть бути прочитані номінал, літери серії та номер;
1.2. Порвані, надірвані та склеєні, якщо окремі частини банкноти безперечно належать тій же самій банкноті і на них зберег-
323
лись серія та номер, якщо місце склеювання не заважає визначити справжність банкноти та номінал.
Банкноти з переліченими дефектами вважаються зношеними і повинні прийматись банками від організацій будь-яких форм власності та фізичних осіб і вилучатись банками з обігу.
2. Підприємства, установи, організації, товариства не повинні приймати, але банки мають обмінювати такі банкноти, щодо справжності і номіналу яких не виникає сумнівів:
2.1. Банкноти із загальним водяним знаком, яких залишилось менше ніж 3/4, але більше ніж половина:
- пошкоджені вогнем або водою, у яких відсутня захисна стрічка, але на яких можна прочитати номінал, серію та номер;
- забруднені, пописані;
- склеєні із частин однієї банкноти;
- змінили свій попередній колір під дією вологи, хімікатів тощо.
2.2. Банкноти з фіксованим водяним знаком, які мають перелічені в п. 2.1 пошкодження і на яких залишився фіксований водяний знак, незалежно від розміру пошкодженої банкноти.
Ці банкноти є неплатіжними І банки повинні їх обмінювати на платіжні після підтвердження експертом або керівником кас їх справжності.
Банки повинні обмінювати пошкоджені або зношені банкноти на платіжні за таких умов:
- якщо не виникає сумніву у їх справжності;
- якщо видимий номінал;
- якшо відсутня частина банкноти не може бути прийнята для обміну.
(Абзац 6 пункту 2.2 додатка № І змінено згідно з постановою Правління НБУ від 22.05.98р. № 206)
2.3. Банкноти, які мають невидимі надписи органів внутрішніх справ, є неплатіжними, і повинні обмінюватись на платіжні, як зношені, шляхом здавання їх до регіональних управлінь НБУ.
3.
Монети приймаються до платежу й обмінюються у разі, якщо немає жодного сумніву щодо їх справжності і якщо на них збережені зображення малого герба України - ТРИЗУБА та цифра, що вказує її вартість.
3.1. Платіжні, але непридатні для обігу монети - деформовані, такі, що були під дією різних реагентів, вогню тощо, здаються до банківських кас і в подальшому вилучаються з обігу.
3.2. Монети, на яких зображення номіналу і малого Герба України не проглядаються, з отворами, надламані тощо є неплатіжними, не приймаються для оплати і не обмінюються.
4. Банківські установи мають стежити, щоб гроші, які знаходяться в обігу, були чистими та якісними, і не повинні випускати в обіг порвані, склеєні, облиті фарбою, обгорілі, ті, що мають жирові або чорнильні плями, написи, інші пошкодження та природно зношені, погнуті та пошкоджені монети, а повинні їх відбирати і переводити до категорії зношених.
5. Банкноти, на яких є ознаки навмисних пошкоджень (із отворами, порізані, списані, зі змитим малюнком), що не дає змо-
324
ги визначити справжність та номінал, і не мають номера та серії, не приймаються до платежів і не обмінюються банками.
6. Банкноти та монети, які викликають сумнів щодо справжності або які мають явні ознаки підробки, пред'явнику не повертаються, а підлягають вилученню з видачею пред'явнику довідки про прийняття на експертизу.
7. Банкноти та монети, які викликають сумнів щодо справжності, надсилаються на експертизу до Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України, а фальшиві та підроблені - до установ МВС на місцях.
8. Обмін зношених, пошкоджених банкнот та монет на платіжні проводиться банками безкоштовно.
(Додаток № І змінено згідно з постановою Правління НБУ від 13.10.97р.№ 334)
(Додаток № 1 втратив чинність згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. № 265, у зв 'яжу з цим додатки № 2 та № 3 вважати відповідно додатками І та 2)
Додаток № І
до
<< | >>
Источник: Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с.. .200

Еще по теме Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні Додаток № 1 втратив чинність(згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. № 265)Загальні правила визначення ознак платіжностігрошових білетів та розмінної монетиНаціонального банку України:

 1. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ
 2. до Порядку ведення касових операцій у національній валютів Україні
 3. Порядку ведення касових операцій у національній валютів Україні Рекомендації щодо забезпечення схоронностікоштів під час їх зберігання і транспортування '
 4. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
 5. 1 Організація роботи касового апарату банку.
 6. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ПОРЯДКУ ВИКЛЮЧНОГО ПРОВАДЖЕННЯ'
 7. 2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами
 8. 3. Облік обмінних операцій в іноземній валюті
 9. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
 10. Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті
 11. Тема 4. Облік касових операцій
 12. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
 13. § 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні
 14. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -