<<
>>

Безпідставна відмова посадовими особами державних органів приватизации органів державної влади та управління у прийнятті заяви про приватизацію, порушення строків розгляду заяви про приватизацію

При перевірці відомостей про безпідставну відмову в прийнятті заяви про приватизацію відповідними органами оперативні співробітники повинні керуватися ст. 12 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств», яка передбачає можливість відмови у приватизації майна тільки у випадках, коли:

• особа, яка подала заяву, не може бути визнана покупцем відповідно ст. 8 цього Закону;

• законодавством встановлено обмеження на приватизацію цього підприємства;

• майно в установленому порядку включено до переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.

У ході перевірки необхідно зосередити увагу на документах, які свідчать.про строк розгляду заяви та мотиви відмови у приватизації.

До таких документів належать:

• заява про приватизацію;

• журнал реєстрації заяв;

• письмове рішення органу приватизації про причини відмови у приватизації;

• протокол загальних зборів трудового колективу підприємства.

Порушення правил проведення приватизації з боку посадових осіб органів приватизації, державної влади та

174

управління необхідно розглядати як можливі засоби впливу на керівників підприємств.

Згідно із ст. 29 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» вищезазначені посадові особи несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за:

• безпідставну відмову у прийнятті заяви про приватизацію і порушення строків розгляду заяви - від чотирьох до восьми встановлених на день вчинення порушення розмірів мінімальної заробітної плати;

• необгрунтовану відмову від продажу підприємства -від п'яти до десяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду.

Порушення умов і порядку проведення конкурсу, аукціону

Це зловживання полягає у тому, що посадовими особами органів приватизації, органів державної влади створюються для покупця не передбачені законом додаткові умови для того, щоб перешкодити йому придбати у власність частку майна або підприємства. Такі дії посадових осіб спрямовані на можливе отримання винагороди.

Заходи щодо виявлення і документування дій посадових осіб, порушують умови і порядок проведення аукціону, конкурсу тощо, повинні здійснюватися на підставі відповідних положень Законів, що регулюють ці угоди. До таких положень, насамперед, належать ст. ст. 16, 18 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» і ст. ст. 14-23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

У процесі документування оперативним співробітникам необхідно вивчити і проаналізувати такі документи:

• інформаційне повідомлення про проведення конкурсу, аукціону, план приватизації підприємств, який включає умови проведення конкурсу або аукціону;

• заяви на участь у конкурсі, аукціоні;

• журнал реєстрації заяв;

• копії установчих документів;

• протокол конкурсної комісії;

• договір купівлі-продажу об'єкта на аукціоні.

Зіставляються умови конкурсу або аукціону, відображені в плані приватизації підприємства, з пропозиціями колективу, якому відмовлено в участі у конкурсі або аукціоні.

Винні у вчиненні таких правопорушень особи несуть згідно із ст. 29 Закону України «Про приватизацію майна

175

державних підприємств» адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 4 до 8 встановлених на день вчинення порушення розмірів мінімальної заробітної плати, якщо інші протиправні дії не будуть доведені.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду.

<< | >>
Источник: Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с.. .200

Еще по теме Безпідставна відмова посадовими особами державних органів приватизации органів державної влади та управління у прийнятті заяви про приватизацію, порушення строків розгляду заяви про приватизацію:

 1. 88. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.
 2. 6. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 3. 3. Рішення про направлення заяви або повідомлення за належністю
 4. § 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію
 5. 4.2. ВІДНОСИНИ ПРОКУРАТУРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 6. 33. Участь в цивільному процесі органів державної влади і місцевого самоврядування.
 7. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
 8. 4. Форми участі органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері господарювання.
 9. УТВОРЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ І ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 10. § 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 11. Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб
 12. § 3. Корпоратизація і приватизація майна державних та комунальних підприємств
 13. 23. Види органів виконавчої влади.
 14. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 15. § 3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права власності
 16. 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ, ВЧИНЕНІ НЕОСУДНИМИ ОСОБАМИ, ТА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ ОСОБАМИ
 17. Теми 6—7. Участь у цивільному процесі прокурора, органів держави, органів місцевого самоврядування і окремих громадян, які захищають права інших осіб
 18. § 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової влади
 19. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 20. нова концепція щодо місця прокуратури в системі державних органів.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -