<<
>>

8. Переведення житлових будинків в нежитлові і виключення житлових будинків (приміщень) з житлового фонду.

Враховуючи вимоги законів України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про власність", а також Цивільного кодексу України щодо володіння, користування і розпорядження майном, яке знаходиться у спільній частковій власності, за згодою всіх учасників володіння цим майном, у випадку, коли в житловому будинку є приватизовані квартири, при переобладнанні приміщень такого будинку під офіси, торговельні організації тощо з використанням місць загального користування будинку необхідна згода власників приватизованих квартир.

Використання житлових приміщень з іншою метою проводиться в разі визнання їх непридатними для проживання з подальшим переведенням у нежитлові, що регламентується Житловим кодексом УРСР та постановою Ради міністрів УРСР від 26.04.1984 р.

№ 189 "Про порядок обстеження стану житлових будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання житлових будинків і житлових приміщень непридатними для проживання".

Водночас, відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" приміщення магазинів роздрібної торгівлі допускається розміщувати виключно на першому, другому і цокольному поверхах житлових будинків, а приміщення громадського призначення , крім приміщень громадського призначення гуртожитків і житлових будинків для осіб похилого віку та сімей з інвалідами, повинні мати входи та евакуаційні виходи, ізольовані від житлової частини будинку.

Таким чином, виконання робіт з перебудови та перепланування житлових приміщень у багатоквартирних будинках із подальшим використанням їх як нежитлових приміщень повинно здійснюватися за згодою співвласників будинку та без обмеження їх інтересів та житлових прав.

Порядок та умови надання дозволу на виконання будівельних робіт з реконструкції встановлено Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим наказом Держбуду України. Положення обов'язкове для застосування усіма суб'єктами будівництва незалежно від форм власності, відомчої належності та джерел фінансування.

Цим Положенням встановлено, що дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які одночасно ведуть реєстр наданих дозволів. Виконання будівельних робіт без вищезазначеного дозволу забороняється. Дозвіл на виконання робіт із переобладнання та перепланування жилих приміщень повинен надаватися за рішенням виконавчих органів міських (районних) рад та за погодженням органів містобудування та архітектури, санітарних і протипожежних служб. Проектна документація на переобладнання і перепланування квартир обов'язково повинна погоджуватися з місцевими органами державного нагляду.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по житловому праву України. 2011. 2011

Еще по теме 8. Переведення житлових будинків в нежитлові і виключення житлових будинків (приміщень) з житлового фонду.:

 1. 31. Обов’язки наймодавця за договором найму житлового приміщення в будинках державного та комунального житлового фонду.
 2. 18. Загальна характеристика договору найму житлового приміщення в будинках державного та комунального житлового фонду.
 3. 4. Поняття житлового фонду. Види житлових фондів.
 4. 49. Спадкування житлових приміщень. Успадкування житлових приміщень, що у власності спадкодавця, здійснюється за закону і з заповіту.
 5. 24. Право наймача на обмін житлового приміщення. Умови, за яких обмін житловими приміщеннями не дозволяється.
 6. 50. Забезпечення схоронності житлового фонду. Обов’язки громадян із забезпечення схоронності житлового фонду.
 7. 5. Приватний житловий фонд. Структура та особливості регулювання житлових відносин.
 8. 12. Черговість надання громадянам житлових приміщень. Позачергове, першочергове надання житлових приміщень.
 9. № 143. Наймання житлового приміщення.
 10. 6. Державний і комунальний житлові фонди: поняття та склад житлового фонду.
 11. 9. Підстави користування житловими приміщеннями.
 12. 22. Право наймача на приватизацію житлового приміщення. Способи приватизації.
 13. 46. Договори міни та обміну житлових приміщень.
 14. 36. Права і обов’язки наймача службового житлового приміщення.
 15. 33. Порядок і підстави виселення з житлового приміщення з наданням іншого житла.
 16. 48. Застава житлових приміщень.
 17. 29. Обов’язки наймача житлового приміщення.
 18. 37. Припинення користування службовими житловими приміщеннями.
 19. 32. Зміна договору найму житлового приміщення.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -