<<
>>

24. Право наймача на обмін житлового приміщення. Умови, за яких обмін житловими приміщеннями не дозволяється.

Стаття 79. Право на обмін жилого приміщення

Наймач жилого приміщення вправі за письмовою згодою членів сім'ї, що проживають разом із ним, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного приміщення з іншим наймачем або членом житлово-будівельного кооперативу, в тому числі з проживаючими в іншому населеному пункті.

Стаття 80. Обмін жилого приміщення в разі відсутності згоди між членами сім'ї

Якщо між членами сім'ї не досягнуто згоди про обмін, то кожен з них вправі вимагати в судовому порядку примусового обміну займаного приміщення на приміщення в різних будинках (квартирах).

Стаття 81. Обмін частини жилого приміщення

Наймач або член його сім'ї вправі в установленому порядку провести обмін жилої площі, що припадає на нього, в тому числі суміжної кімнати або частини кімнати, з наймачем іншого жилого приміщення за умови, що в'їжджаючий у порядку обміну вселяється як член сім'ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні.

Стаття 82. Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ, організацій

Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ, організацій допускається лише за їх згодою. Відмову у згоді на обмін може бути оскаржено в судовому порядку, крім випадків обміну жилих приміщень у будинках, що належать колгоспам.

Умови, за яких обмін (міна) жилих приміщень не допускається:

1. Якщо до наймача пред’явлено позов про розірвання договору найму жилих приміщень або визнання ордера недійсним, користування житлом оскаржується

2. У разі припинення дії договору найму, оренди.

3. Якщо один з учасників є членом житлово-будівельного кооперативу, щодо якого розглядається питання про виключення його з членів кооперативу.

4. Якщо обмін (міна) має корисливий або фіктивний характер.

5. Якщо будинок, в якому розміщується жиле приміщення, що обмінюється (міняється), підлягає знесенню або будинок чи жиле приміщення загрожує обвалом чи підлягає переобладнанню для інших цілей.

6. Якщо на житло, що перебуває у приватній власності, накладено арешт.

7. Якщо житло є предметом застави, у разі обміну житла державного житлового фонду з квартирою (будинком), що перебуває у приватній власності.

8. Якщо будинок підлягає капітальному ремонту з переобладнанням або переплануванням жилого приміщення, що обмінюється.

9. Якщо жиле приміщення є службовим або розміщується в гуртожитку.

10. За загальним правилом обмін не допускається, якщо одне з приміщень розміщується у будинку підприємства, установи, організації найважливіших галузей народного господарства, списки яких затверджуються урядом.

11. Якщо у зв’язку з обміном у квартиру, в якій проживають двоє чи більше наймачів, вселяється особа, яка страждає на тяжку форму хронічного захворювання, і не може проживати у такій квартирі.

12. Якщо внаслідок міжміського обміну на жиле приміщення розмір жилої площі, що припадатиме на кожного члена сім’ї, буде меншим від середнього рівня забезпеченості громадян житлом у даному населеному пункті.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по житловому праву України. 2011. 2011

Еще по теме 24. Право наймача на обмін житлового приміщення. Умови, за яких обмін житловими приміщеннями не дозволяється.:

 1. 46. Договори міни та обміну житлових приміщень.
 2. 19. Право наймача на користування житловим приміщенням і вселення інших осіб.
 3. 25. Право наймача на здачу житлового приміщення в піднайм. Права і обов’язки піднаймачів.
 4. 21. Право наймача на збереження і бронювання житлового приміщення.
 5. 22. Право наймача на приватизацію житлового приміщення. Способи приватизації.
 6. 36. Права і обов’язки наймача службового житлового приміщення.
 7. 49. Спадкування житлових приміщень. Успадкування житлових приміщень, що у власності спадкодавця, здійснюється за закону і з заповіту.
 8. 29. Обов’язки наймача житлового приміщення.
 9. 28. Права наймача житлового приміщення у випадку капітального ремонту.
 10. 8. Переведення житлових будинків в нежитлові і виключення житлових будинків (приміщень) з житлового фонду.
 11. 12. Черговість надання громадянам житлових приміщень. Позачергове, першочергове надання житлових приміщень.
 12. 44. Забезпечення житловими приміщеннями громадян, будинки яких підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельних ділянок.
 13. 31. Обов’язки наймодавця за договором найму житлового приміщення в будинках державного та комунального житлового фонду.
 14. 18. Загальна характеристика договору найму житлового приміщення в будинках державного та комунального житлового фонду.
 15. № 143. Наймання житлового приміщення.
 16. 32. Зміна договору найму житлового приміщення.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -