<<
>>

46. Договори міни та обміну житлових приміщень.

Договори міни та обміну жилих приміщень за своєю правовою природою є схожими і разом з тим, різними за змістом. Вони відрізняються між собою за суб'єктним складом, об'єктом належності прав власності, нормами, що регулюють обмін. Для обміну характерно те, що суб'єктом виступає не власник житла, а наймач — житло (квартира, будинок) громадського та державного житлового фонду, що регулюється нормами Житлового кодексу.

Для цивільного договору міни характерно те, що суб'єктом правовідносин виступає власник майна (квартири, будинку).

Правовідносини, що при цьому виникають, регулюються нормами Цивільного кодексу. Міна приватизованих жилих приміщень, іншого житла, що належить на праві власності, здійснюється з урахуванням не тільки положень Цивільного кодексу, а й законодавства України про власність. Разом з тим учасники цивільних правовідносин використовують у договорах міни юридично вивірені положення, визначені Правилами обміну жилих приміщень в Українській РСР, які мають обов'язкову силу при обміні для наймачів державного та колективного житлового фонду.

Право на обмін жилих приміщень передбачено нормами житлового та цивільного права, що виникають між учасниками обміну.

Здійснення цього суб'єктивного права виникає з моменту отримання ордерів усіма учасниками обміну і припиняється у кожного з них з припиненням колишнього договору найму шляхом укладення нового.

Предметом договору обміну жилих приміщень може бути:

1) окрема квартира або інше ізольоване жиле приміщення, що складається з однієї або кількох кімнат, одноквартирний жилий будинок, на які укладено договір найму або які перебувають у користуванні члена житлово-будівельного кооперативу;

2) частина жилого приміщення, що припадає на частку наймача або члена його сім'ї, у тому числі суміжна кімната або частина кімнати.

Для обміну необхідно подати такі документи:

1) заяву про обмін встановленого зразка, в якій вказані відповідні параметри, що стосуються квартир;

2) згоду на обмін підприємств, установ, організацій, якщо жиле приміщення перебуває у їхньому віданні чи оперативному управлінні;

3) виписку з рішення загальних зборів житлово-будівельного кооперативу про прийом даної особи до кооперативу;

а) якщо міняється державний чи громадський житловий фонд на житловий фонд житлово-будівельних кооперативів або

б) при обміні жилих приміщень між членами різних житлово-будівельних кооперативів;

4) виписку з рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу про згоду на обмін при обміні жилих приміщень між членами одного житлово-будівельного кооперативу;

5) документи, що підтверджують перебування у шлюбі або в родинних зв'язках з кимось із осіб, які залишилися проживати у приміщенні, частина якого обмінюється;

6) при обміні на частину жилого приміщення — довідку лікувально-профілактичної установи за місцем проживання заявника про відсутність у нього і членів його сім'ї захворювання, яке перешкоджає проживанню у комунальній квартирі, письмову згоду осіб, які проживають у суміжних жилих приміщеннях при обміні неізольованого жилого приміщення;

7) згоду органу опіки й піклування при обміні жилих приміщень, що перебувають у користуванні особи, над якою встановлено опіку або піклування. При потребі орган, який проводить обмін, може зажадати й інші необхідні документи.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по житловому праву України. 2011. 2011

Еще по теме 46. Договори міни та обміну житлових приміщень.:

 1. 24. Право наймача на обмін житлового приміщення. Умови, за яких обмін житловими приміщеннями не дозволяється.
 2. 31. Обов’язки наймодавця за договором найму житлового приміщення в будинках державного та комунального житлового фонду.
 3. 18. Загальна характеристика договору найму житлового приміщення в будинках державного та комунального житлового фонду.
 4. 32. Зміна договору найму житлового приміщення.
 5. 49. Спадкування житлових приміщень. Успадкування житлових приміщень, що у власності спадкодавця, здійснюється за закону і з заповіту.
 6. 8. Переведення житлових будинків в нежитлові і виключення житлових будинків (приміщень) з житлового фонду.
 7. 12. Черговість надання громадянам житлових приміщень. Позачергове, першочергове надання житлових приміщень.
 8. № 143. Наймання житлового приміщення.
 9. 9. Підстави користування житловими приміщеннями.
 10. 36. Права і обов’язки наймача службового житлового приміщення.
 11. 37. Припинення користування службовими житловими приміщеннями.
 12. 28. Поняття, загальна характеристика договору міни. Бартерна угода.
 13. 45. Договір купівлі-продажу житлового приміщення.
 14. 48. Застава житлових приміщень.
 15. 33. Порядок і підстави виселення з житлового приміщення з наданням іншого житла.
 16. 34. Порядок і підстави виселення з житлового приміщення без надання житла.
 17. 29. Обов’язки наймача житлового приміщення.
 18. 28. Права наймача житлового приміщення у випадку капітального ремонту.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -