<<
>>

49. Спадкування житлових приміщень. Успадкування житлових приміщень, що у власності спадкодавця, здійснюється за закону і з заповіту.

Успадкування за законом має місце, якщо заповіт не залишено, якщо заповідана тільки п'яту частину майна чи заповіт у частині визнано недійсним. Передбачено дві черги визнання спадкоємців по закону: насамперед успадковують діти (зокрема усиновлені), чоловік і батьки (усиновителі) померлого, і навіть дитина померлого, народжений після смерті Леніна; у другу чергу - брати і померлого, його дід і баба як з боку батька, і із боку матери.

Спадкоємці другої черги призиваються до спадкуванню згідно із законом лише за відсутності спадкоємців першу чергу або за неприйняття ними спадщини, а й у випадку, коли всі спадкоємці першу чергу позбавлені заповідачем права наследования.

До обов'язкових спадкоємців згідно із законом ставляться неповнолітні чи нетрудоспособные діти спадкодавця, і навіть нетрудоспособные чоловік, батьки та утриманці померлого незалежно від заповіту. Вона має декларація про щонайменше дві третини частки наследства.

Онуки і правнуки успадковують у разі, коли часу відкриття спадщини немає з їхніх батьків, який було б наследником.

Не залишено заповіт і відсутні вищезазначені спадкоємці по закону, майно перетворюється на державну власність та інші особи не можуть на наслідуване майно, навіть якщо вони перебувають у далеких родинних стосунки з спадкодавцем. Наприклад, громадянка А мала намір укласти договір купівлі-продажу квартири своєї дальньої померлої родички (громадянка А була племінницею померлої). Заповіт складено бо й успадкування мало здійснюватися згідно із законом. Але особи , з правом на успадкування згідно із законом були відсутні. Громадянка А не входила за перелік спадкоємців за законом і обов'язкових спадкоємців, отже ніяких прав На цей житлове приміщення вони мали. І більше, розпоряджатися цим майном не могла через брак на нього права собственности.

Житлове приміщення може перейти у власність громадянина шляхом наслідування за заповітом. Вимога закону стосовно форми заповіту дуже суворі. За загальним правилом, заповіт має бути складено письмово із зазначенням місця й часу його упорядкування та власноручно підписано заповідачем. Якщо заповідач неспроможна підписати заповіт (з фізичні вади, хвороби чи з інших причин), з його проханні це може бути зроблене іншим громадянином (її називають рукоприкладчиком) у присутності нотаріуса чи іншої особи, має право засвідчити заповіт. У цьому необхідно вказати й у заповіті, чому спадкодавець неспроможна самий її подписать.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по житловому праву України. 2011. 2011

Еще по теме 49. Спадкування житлових приміщень. Успадкування житлових приміщень, що у власності спадкодавця, здійснюється за закону і з заповіту.:

 1. 24. Право наймача на обмін житлового приміщення. Умови, за яких обмін житловими приміщеннями не дозволяється.
 2. 8. Переведення житлових будинків в нежитлові і виключення житлових будинків (приміщень) з житлового фонду.
 3. 12. Черговість надання громадянам житлових приміщень. Позачергове, першочергове надання житлових приміщень.
 4. 31. Обов’язки наймодавця за договором найму житлового приміщення в будинках державного та комунального житлового фонду.
 5. 18. Загальна характеристика договору найму житлового приміщення в будинках державного та комунального житлового фонду.
 6. № 143. Наймання житлового приміщення.
 7. 9. Підстави користування житловими приміщеннями.
 8. 46. Договори міни та обміну житлових приміщень.
 9. 36. Права і обов’язки наймача службового житлового приміщення.
 10. 37. Припинення користування службовими житловими приміщеннями.
 11. 32. Зміна договору найму житлового приміщення.
 12. 45. Договір купівлі-продажу житлового приміщення.
 13. 48. Застава житлових приміщень.
 14. 33. Порядок і підстави виселення з житлового приміщення з наданням іншого житла.
 15. 29. Обов’язки наймача житлового приміщення.
 16. 28. Права наймача житлового приміщення у випадку капітального ремонту.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -