<<
>>

Види змін умов труд.договору

Труд.законодавство України гарантує працівникові дотримання тих умов труд.договору, які були обумовлені при його укладенні. Змінювати умови труд.договору сторони можуть за взаємною згодою.

Працівник повинен виконувати роботу доручену йому за труд.договором, особисто і за загальним правилом не має права передоручати її виконання іншій особі. Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої труд.договором. Але в процесі роботи можуть виникати певні обставини, які потребують зміни умов труд.договору. Ініціатива про зміну умов труд.договору може надходити як від роботодавця, так і від працівника .

Законодавство передбачає такі види зміни умов труд.договору:

переведення на іншу роботу;

переміщення на інше робоче місце;

зміна істотних умов праці.

Переведення на іншу роботу - це доручення працівникові виконання роботи, не обумовленої в необхідних умовах труд.договору, тобто такої, яка не відповідає чи то його спеціальності, чи кваліфікації, чи посаді, або роботи, при виконанні якої змінюється обсяг чи хар-р обов'язків, розмір заробітної плати, місцевість та інші істотні умови.

Переведення на іншу роботу можна класифікувати за такими ознаками: строки; місце; джерело надходження ініціативи; мета; причина.

В залежності від строку переведення поділяються на постійні і тимчасові. За місцем виконання роботи поділяються на: переведення в межах одного підприємства, установи, організації для виконання іншої роботи, не обумовленої труд.договором; переведення на інше підприємство, установу, організацію , тій же місцевості і переведення в іншу місцевість, в тому числі разом з підприємством, установою, організацією. В залежності від джерела надходження ініціативи, переведення може бути: з ініціативи роботодавця; з ініціативи працівника; з ініціативи третіх осіб.

Зміна робочого місця працівника за чинними тепер правилами не вважається переведенням на іншу роботу, а тому допускається без його згоди і наз.переміщенням на інше робоче місце.

У зв'язку із змінами в організації вир-ва і праці допускається зміна істотних умов праці, систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад.

Прикладом зміни в організації вир-ва і праці можуть бути: раціоналізація робочих місць, введення нових форм праці, впровадження передових методів, технологій, переведення працівника на контрактну форму труд.договору та інше.

У випадку, коли такі зміни в організації вир-ва і праці мають місце, роботодавець має право змінювати істотні умови праці без згоди працівника. Про майбутні зміни в організації вир-ва і праці та пов'язані з цим зміни істотних умов праці роботодавець зобов' язаний попередити працівника не пізніше ніж за 2 місяці. Таке попередження по суті є пропозицією працівникові продовжувати роботу після того, як роботодавець з додержанням встановленого строку змінить істотні умови праці. Працівник може цю пропозицію прийняти і продовжувати роботу при змінених істотних умовах праці, а може відмовитись від продовження роботи.

36.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011. 2011

Еще по теме Види змін умов труд.договору:

 1. 44. Майнова відповідальність сторін за порушення умов договору (Д.) підряду.
 2. 30. Відповідальність постачальника (П.) за порушення умов договору поставки.
 3. Труд.спори, види, порядок вирішення
 4. Труд.договір, умови та види
 5. Припинення труд.договору
 6. Розірвання труд.договору працівником
 7. Розірвання труд.договору власником
 8. Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягнень
 9. XVII. Свободный труд и договор
 10. § 3. Встановлення змін у документі
 11. 59.Господарські договори: поняття, види, порядок їх укладення та розірвання.
 12. 10. Правові підстави визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов.
 13. КОНТРОЛИРОВАНИЕ УМОВ
 14. II. Платон — один из великих творческих умов античности.
 15. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
 16. § 15. Договоры возмездные и безвозмездные, односторонние и двусторонние; договоры, порождающие обязательство только после передачи одним контрагентом другому вещи, и договоры, возникающие независимо от этого; договоры главные и придаточные
 17. 52. Характеристика транспортних договоров (Д.). Поняття, види, специфіка транспортних Д..
 18. § 1. Поняття, види та правовестановище банків. Банківські операції та їх види
 19. V. Основания прекращения договора. Порядок изменения и расторжения договора. Отказ от договора
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -