<<
>>

Припинення труд.договору

Під поняттям «припинення трудового договору» розуміється закінчення дії труд.договору в будь-яких випадках. Воно включає розірвання труд.договору, закінчення строку його дії чи інший юр.факт.

Труд.договір може бути припинений тільки з підстав та в порядку, визначених законодавством про працю.

Підставами для припинення труд.договору згідно ст. 36 КЗпП є:

угода сторін;

закінчення зазначеного строку, встановленого за згодою сторін, та закінчення дії договору, укладеного на час виконання певної роботи, крім випадків, коли труд.відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення;

призов або вступ працівника на військову службу;

розірвання труд.договору з ініціативи працівника, з ініціативи роботодавця або на вимогу профспілкового органу;

переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

відмова працівника від переведення в іншу місцевість разом з підприємством, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв' язку із зміною істотних умов праці;

набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем постійної роботи або іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

підстави, передбачені контрактом;

Крім вказаних підставами для припинення є:

незадовільний результат випробування, обумовленого при прийнятті на роботу;

вимога батьків або інших осіб про розірвання труд.договору з неповнолітнім працівником, коли продовження чинності труд.договору загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси;

з працівником, який працює за сумісництвом, труд.договір може бути розірваний в разі прийняття на його місце іншого працівника, який не є сумісником.

Підставами для розірвання труд.договору також можуть бути порушення правил прийняття на роботу:

а) осіб, прийнятих на роботу з порушенням правил про обмеження спільної роботи родичів;

б) осіб, позбавлених за вироком суду (чи законом) права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

в) жінок і неповнолітніх, прийнятих на роботу, яка їм заборонена законом за мотивами охорони здоров'я;

г) осіб, прийнятих на роботу за сумісництвом з порушенням правил про обмеження сумісництва.

Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації, зміна власника підприємства, а також його реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) не є підставою припинення труд.договору.

37.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011. 2011

Еще по теме Припинення труд.договору:

  1. 16. Джерела міжнародного права.
  2. Словник-довідник
  3. § 8. Професійна і державна служба.
  4. § 4. Провадження у справах про банкрутство
  5. § 4. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні
  6. Припинення труд.договору
  7. Розірвання труд.договору працівником
  8. Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягнень
  9. Поняття та види співучасті у злочині
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -