<<
>>

Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб

Характер юридичної зацікавленості осіб, яким за законом надано право захищати права та свободи інших осіб, інший, ніж у сторін і третіх осіб, — він може бути охарактеризований як службовий. Профспілки, організації, окремі громадяни, які захищають права інших осіб, можуть вступати в справу шляхом подачі позову. Мета їх участі у цивільному процесі — захист суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб. Правовою підставою їх участі в справі є надане їм законом право на здійснення процесуальних дій по захисту «чужих» інтересів. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть пред’являти позов для захисту прав та інтересів інших осіб, тільки вони можуть залучатися до справи, що вже почалася, — для дачі висновку.

Практика довела, що такі висновки мають велике значення: їх необхідність зумовлюється питаннями, для правильного вирішення котрих потрібен спеціальний досвід. Наприклад, коли вирішується справа про виховання дитини одним із батьків, які не живуть разом, суд залучає до справи районний відділ освіти і доручає йому дати висновок про умови життя сторін. Висновки органів державного управління схожі з висновками експертів, але суттєво відрізняються від них. Висновки експертів — це думки спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями в галузі науки, техніки, культури тощо. Висновки органів управління — це акти органів управління, які видаються у зв’язку з виконанням покладених на них завдань по керівництву в галузі народного господарства. Висновки експертів повинні стосуватися тільки фактичного боку справи, а висновки органів державного управління стосуються також правового. Органи державної влади можуть брати участь у справах, які пов’язані з відповідною галуззю народного господарства і якщо це передбачено законом. Таке право мають органи опіки й піклування, житлово-комунальні організації, фінансові установи місцевої державної адміністрації, Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Міністерство охорони довкілля та ін. Органи державної влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, що можуть звертатися до суду із заявою для захисту прав і свобод інших осіб, віднесені до осіб, які беруть участь у справі. Тому вони користуються правами та обов’язками, передбаченими ст. 99 ЦПК України. Але, на відміну від сторін та третіх осіб, вони не можуть розпоряджатися матеріальною стороною справи (укладати мирову угоду, змінювати предмет спору, на них не поширюється судове рішення). Водночас у них є право на оскарження рішення чи ухвали, брати участь у засіданнях суду апеляційної інстанції. Отже, статус органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які захищають права інших осіб, не збігається зі статусом інших суб’єктів цивільного процесу. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. — Х., 2001. 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Науково-практичний коментар. — К, 1999. 3. Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від 12 квітня 1996 р. 4. Киреева Н. А. Участие органов опеки и попечительства в гражданском процессе: Автореф. дис. … канд. экон. наук. — М., 1984. 5. Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 2001.

<< | >>
Источник: Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2003. — 159 с.. 2003

Еще по теме Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб:

  1. Теми 6—7. Участь у цивільному процесі прокурора, органів держави, органів місцевого самоврядування і окремих громадян, які захищають права інших осіб
  2. 33. Участь в цивільному процесі органів державної влади і місцевого самоврядування.
  3. 29. Поняття і види третіх осіб в цивільному процесі.
  4. III. Особливості провадження, пов'язані з участю у кримінальнійсправі осіб, які несуть відповідальність за виховання неповнолітньогоабо беруть участь у його вихованні.
  5. Тема 6. Участь прокурора у цивільному процесі
  6. Контроль органів місцевого самоврядування
  7. § 7. Управління в адміністративно-територіальних одиницях. Місцеве самоврядування
  8. 4.2. ВІДНОСИНИ ПРОКУРАТУРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  9. 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин.
  10. 4. Форми участі органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері господарювання.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -