нова концепція щодо місця прокуратури в системі державних органів.

І, напевне, треба погодитись з думкою, що не обов'язковою є присутність прокуратури в будь-якій з трьох гілок влади — законодавчій, виконавчій чи судовій. Це суто теоретична проблема. Адже в кожній державі є ціла низка вищих державних контролюючих органів, які повинні забезпечувати форми функціонування всього державного апарату.2

Особливі функції щодо контролю за виконанням законів рахунковою палатою, а також уповноваженим з захисту прав людини Верховної Ради України.

Ось приблизний перелік державних органів, які можуть складати окрему групу. Серед них може бути і прокуратура України, яка здійснює вищий нагляд за додержанням законів на території України. До речі, саме таким чином вирішена проблема місця прокуратури в Конституції Республіки Білорусь. У майбутньому це питання вимагає дальшого теоретичного осмислення, обгрунтування і практичного застосування. А тому, всі попередні твердження автора цих рядків щодо місця прокуратури в системі законодавчої влади робились, виходячи з класичного поділу влад на законодавчу, виконавчу і судову.

'Див. Михайленко О.Р. Про межі прокурорського нагляду по забезпеченню законності. М., 1989, с.22.

50

'Див. Мурашин Г.А. Органи прокуратури в механізмі радянської держави. К., 1972, с.29. 'Див. Маміконов А.Г. Управління і інформація. М., 1975, с.28.

51

У зв'язку з прийняттям нової Конституції України питання про місце прокуратури в системі державних органів знову переходить з теоретичної в практичну проблему. На республіканській науково-практичній конференції з проблем розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави зазначалось, що Україна крок за кроком створює підвалини демократичної соціально-правової держави, стержневими принципами якої має бути

<< | >>
Источник: Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с.. 1998

Еще по теме нова концепція щодо місця прокуратури в системі державних органів.:

 1. ГЛАВА I. ПРОКУРАТУРА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
 2. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
 3. Безпідставна відмова посадовими особами державних органів приватизации органів державної влади та управління у прийнятті заяви про приватизацію, порушення строків розгляду заяви про приватизацію
 4. 3.3.3. Деполітизація органів прокуратури та її роль у забезпеченні незалежності прокурорів
 5. Правове регулювання діяльності прокуратури щодо забезпечення законності в Україні
 6. 4.2. ВІДНОСИНИ ПРОКУРАТУРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 7. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
 8. матеріали правозастосувальної практики органів прокуратури та інших правоохоронних інституцій.
 9. 3.4.1. Роль принципу законності у функціонуванні органів прокуратури
 10. Акти управління в системі державно-правових актів
 11. 91. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.
 12. § 4. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 13. 52.3ахист прав суб'єктів господарювання при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.
 14. Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб
 15. §1. Роль і місце прокуратури в державному механізмі
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -