<<
>>

Теми 6—7. Участь у цивільному процесі прокурора, органів держави, органів місцевого самоврядування і окремих громадян, які захищають права інших осіб

ПЛАН 1. Завдання прокуратури при здійсненні правосуддя в цивільних справах. 2. Підстави для участі в цивільному процесі прокурора. 3. Порушення прокурором справи в судовій інстанції. 4. Права та обов’язки прокурора в цивільному процесі. 5.

Підстави для участі в цивільному процесі представників органів держави, органів місцевого самоврядування і окремих громадян, що захищають права інших осіб. 6. Оформлення повноважень представників органів держави та місцевого самоврядування. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Скласти цивільний позов від імені прокурора про позбавлення громадянина батьківських прав.

Скласти довіреність від імені профспілкового органу на ведення уповноваженою ним особою справи в суді.

Задача 1 До прокурора Шевченківського району м. Києва надійшли матеріали про те, що Ткачук не надає матеріальної допомоги неповно- літньому синові Олексію, який проживає разом з ним та навчається в першому класі середньої школи. Мати Олексія померла, а сам Ткачук—батько зловживає спиртними напоями, не працює. Як має діяти прокурор у даній ситуації? Задача 2 Прокурор Бориспільського району пред’явив позов до АТП-352 про поновлення на роботі в попередній посаді звільненої Коваль О. та стягненні на її користь заробітної плати за час вимушеного прогулу. Під час розгляду справи Коваль О. та представник АТП уклали мирову угоду та просили суд затвердити її, тому що адміністрація зобов’язується добровільно надати Коваль роботу на підприємстві. Прокурор у судовому засіданні заперечував проти мирової угоди, посилаючись на те, що в укладенні мирової угоди прокурор не брав участі, хоча саме він подавав позов для захисту інтересів Коваль. Проте суд мирову угоду затвердив. Визначте, яке процесуальне становище прокурора у даній справі? Сформулюйте точку зору прокурора з приводу затвердження мирової угоди. Чи буде обґрунтованою касаційна скарга на дану ухвалу суду? Задача 3 Кооператив «Агронавт» звернувся до суду з позовом до сторожа промислового складу про стягнення з нього 4 тис. грн — відшкодування за шкоду, завдану пожежею, що виникла з вини відповідача. У суді інтереси позивача представляв бухгалтер, у довіреності якого було зазначено, що йому доручено вести справу з усіма правами позивача. В судовому засіданні він відмовився від позову, і суд справу провадженням закрив. Чи правильна ухвала суду? Який вид представництва має місце? Як у даному випадку повинні бути оформлені повноваження представника для участі його в суді? Задача 4 До суду звернувся громадянин Брик, голова гаражно-будівельного кооперативу (ГБК) «Сокіл», з позовом від імені ГБК про стягнення з члена кооперативу Онищенка відшкодування у сумі 1600 грн за шкоду, завдану порушенням правил користування електроприладами. Голова кооперативу в судовому засіданні пояснив, що виступає у справі без довіреності, оскільки він є головою кооперативу і додаткового підтвердження його повноважень на ведення справи в суді не потрібно. Чи правильною є позиція голови ГБК? Яке рішення повинен прийняти суд? Нормативно-правові акти та література Цивільний процесуальний кодекс України. Тертышников В. И. Гражданский процесс: Курс лекций. — Х., 1994. Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. — 1997. — № 1. Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997. Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996. — С. 67—80. Шишкін В. Прокуратура і правосуддя в суверенній Україні // Право України. — 1992. — № 1. — С. 6—8.

<< | >>
Источник: Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2003. — 159 с.. 2003

Еще по теме Теми 6—7. Участь у цивільному процесі прокурора, органів держави, органів місцевого самоврядування і окремих громадян, які захищають права інших осіб:

 1. Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб
 2. 33. Участь в цивільному процесі органів державної влади і місцевого самоврядування.
 3. Контроль органів місцевого самоврядування
 4. 4.2. ВІДНОСИНИ ПРОКУРАТУРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 5. 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин.
 6. 4. Форми участі органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері господарювання.
 7. Тема 6. Участь прокурора у цивільному процесі
 8. §2. Проблеми реалізації окремих функцій загального нагляду через представництво прокурором в суді інтересів держави і громадян
 9. матеріали правозастосувальної практики органів прокуратури та інших правоохоронних інституцій.
 10. § 8. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави
 11. 38. Місцевий бюджет –фінансова база місцевого і регіонального самоврядування.
 12. III. Особливості провадження, пов'язані з участю у кримінальнійсправі осіб, які несуть відповідальність за виховання неповнолітньогоабо беруть участь у його вихованні.
 13. Глава 2. Держава, місцеве самоврядування і правова регламентація господарської діяльністі
 14. 29. Поняття і види третіх осіб в цивільному процесі.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -