<<
>>

55. Поняття й класифікація міжнародних організацій

Міжнародна (міжурядова) організація - це постійно діюче об'єднання держав, створене на основі міжнародного договору з метою рішення певних завдань, що має необхідну для цього систему органів і самостійні права й обов'язки.
Права й обов'язки міжнародної організації відмінні від прав і обов'язків держав-членів, саме тому міжурядові організації є самостійними суб'єктами міжнародного права. Їхня міжнародна правосуб'єктність носить вторинний або похідний характер, оскільки міжнародні організації конституюються як суб'єкти міжнародного права на основі угоди первинних суб'єктів - держав

Відмітними ознаками міжнародної організації є: 1) договірна основа, що відповідає основним принципам міжнародного права; 2) наявність певних цілей; 3) система органів, необхідних для досягнення цілей організації; 4) міжнародна правосуб'єктність

Класифікація міжнародних організацій може бути проведена по ряду критеріїв. По колу членів виділяють універсальні (загальні) і регіональні міжнародні організації. Перший вид організацій призначений для участі всіх держав, однак у силу певних обставин у таких організаціях деякі держави не беруть участь. До даного виду ставляться ООН і організації, що входять у її систему - Міжнародна морська організація (ИМО), Міжнародна організація праці (МАРНОТРАТ), Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР), Організація Об'єднаних Націй по промисловому розвитку (ЮНИДО) і др.

Регіональні організації, як правило, відкриті тільки для держав певного регіону, наприклад Рада Європи, Ліга арабських держав, Організація американських держав, Організація африканської єдності, Асоціація держав Південно-Східної Азії. Крім того, існують міжнародні організації обмеженого складу, прийом до яких здійснюється за особливими критеріями. Приміром, членом Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) може бути держава, чию економічну основу становить видобуток і експорт нафти.

Учасником Генерального угода з тарифів і торгівлі/Всесвітньої торговельної організації (ГАТТ/ВТО) может стати держава, що дотримує певні принципи у своїй торговельній політиці: найбільшого сприяння, невикористання кількісних обмежень на імпорт, рішення спірних питань шляхом консультацій і т.д.

По сфері діяльності міжнародні організації можна розділити на політичні (наприклад, Ліга Націй, ООН, ОБСЄ), військово-політичні (наприклад, НАТО, ЗЕС, АНЗЮС), економічні (наприклад, МВФ, МБРР, ЮНИДО), соціального характеру (наприклад, МАРНОТРАТ, ВІЗ), культурно-гуманітарні (наприклад, ЮНЕСКО, ВОИС).

Міжнародні міжурядові організації створюються для об'єднання зусиль держав у досягненні певних цілей, і звичайно такі організації не мають владні повноваження відносно держав-членів, т.е. вони не мають наддержавного характеру. Разом з тим держави - члени міжнародної організації можуть додати наднаціональний, наддержавний характер діяльності такої організації в певних областях. Європейський союз (ЄС) має найбільше число сфер діяльності, де рішення цієї організації носять наднаціональний характер. Хоча говорити про ЄС як про наднаціональну структуру в загальному передчасно, тому що в цьому випадку мова йшла б уже про федеративну державу, а не про міжнародну організацію

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 55. Поняття й класифікація міжнародних організацій:

 1. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
 2. 33. Класифікація міжнародних договорів
 3. 33. Класифікація міжнародних договорів.
 4. 50. Поняття й класифікація міжнародних конференцій
 5. 54. Історія створення міжнародних організацій
 6. 54. Історичні аспекти створення міжнародних організацій
 7. 55. Поняття і види міжнародних організацій
 8. Міжнародні конференції й міжнародні організації - Поняття й класифікація міжнародних організацій (Частина 1)
 9. Міжнародні конференції й міжнародні організації - Поняття й класифікація міжнародних організацій (Частина 2)
 10. 55. Поняття й класифікація міжнародних організацій
 11. 56. Юридична природа міжнародних організацій
 12. 57. Правосуб'єктність міжнародних організацій
 13. 57. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій
 14. 58. Структура й правові основи діяльності міжнародних організацій
 15. 61. Регіональні міжнародні організації
 16. 70. Класифікація міжнародних правопорушень держав
 17. 73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій
 18. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
 19. 6. Бюджетна класифікація.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -