<<
>>

73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій

Міжнародні міжурядові організації як суб"єкти міжнародного права грають усе більше активну роль у міжнародних відносинах. У зв"язку із цим виникає питання: чи несуть відповідальність і який образ міжнародні організації? Оскільки міжнародні організації мають неоднаковий обсяг міжнародної правосуб"єктності, що фіксується в їхніх установчих актах, то характер і обсяг відповідальності в них теж різний

Доктрина й практика міжнародного права виходять із того, що міжнародні організації як суб"єкти міжнародного права є суб"єктами міжнародно-правової відповідальності й міжнародних претензій.

Але в силу того що міжнародні організації є відносно молодим суб"єктом міжнародного права, проблема їхньої міжнародно-правової відповідальності перебуває в стадії розробки

Відповідальність міжнародної організації буде випливати з факту порушення її органами й посадовими особами як статутних положень організації, так і загальних норм міжнародного права. У практиці ООН мали місце випадки визнання цією організацією відповідальності за дії, зроблені особами зі складу збройних сил ООН. У цьому зв"язку можна згадати угоди ООН, ув"язнені в 1965-1967 р. з деякими державами по відшкодуванню збитку, заподіяного громадянам цих країн і їхньому майну в процесі проведення операцій збройних сил ООН Вконго.

На міжнародній арені міжнародна організація діє через свої органи й посадових осіб, тому фактично міжнародні правопорушення можуть робити саме вони. У цьому випадку може виникнути подвійна відповідальність організації. По-перше, перед державами-членами за порушення посадовою особою'або органом організації статутних положень і, по-друге, перед міжнародним співтовариством у цілому при порушенні норм загального міжнародного права. У зв"язку з тим що діяльність міжнародних організацій носить функціональний характер і їхній статус як суб"єктів міжнародного права відрізняється від статусу держав, питання про політичну відповідальність міжнародних організацій перебуває в стадії розробки й у практиці жодного разу не виникав. У доктрині ж міжнародного права існує думка, що до міжнародних організацій застосовні всі форми політичної відповідальності, не суперечній специфіці їх міжнародної правосуб"єктності

У цей час у міжнародній практиці проблема відповідальності міжнародних організацій вирішується переважно в площині компенсації матеріального збитку. Так, у ряді угод по космосі - Договорі про принципи діяльності держав по дослідженню й використанню космічного простору, включаючи Місяць і інші небесні тіла, 1967 р.; Угоді про рятування космонавтів, поверненні космонавтів і поверненні об"єктів, запущених у космічний простір, 1968 р.; Конвенції про міжнародну відповідальність за збиток, заподіяний космічними об"єктами, 1972 р.- є норми, що встановлюють відповідальність міжнародних організацій і держав, що беруть участь у них, за збиток, що з"явився результатом космічної діяльності

Оскільки міжнародні організації часом не можуть самостійно компенсувати заподіяний ними збиток, виникає питання про необхідність солідарної відповідальності як самої організації, так і її держав-членів. Такий вид відповідальності, зокрема, передбачений ст. V Конвенції про міжнародну відповідальність за збиток, заподіяний космічними об'єктами 1972 г.

Специфіка діяльності міжнародної організації може привести до заподіяння матеріального збитку її посадовим особам, майну й приміщенням. У цих випадках міжнародна організація може виступати суб'єктом міжнародних претензій до причинителям збитку. Це знайшло підтвердження в консультативному висновку Міжнародного Суду ООН від 11 квітня 1949 р. «Про відшкодування збитку, понесеного на службі ООН». На підставі факту вбивства ізраїльськими терористами посередника ООН у збройному конфлікті між Ізраїлем і арабськими державами графа Бернадота й полковника Сірий Міжнародний Суд ООН визнав, що Організація Об'єднаних Націй як суб'єкт міжнародного права й носій міжнародних прав і обов'язків може здійснювати свої права шляхом пред'явлення міжнародних претензій

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій:

 1. 57. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій
 2. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
 3. 55. Поняття й класифікація міжнародних організацій
 4. 57. Правосуб'єктність міжнародних організацій
 5. 56. Юридична природа міжнародних організацій
 6. 55. Поняття і види міжнародних організацій
 7. 54. Історія створення міжнародних організацій
 8. 54. Історичні аспекти створення міжнародних організацій
 9. 58. Структура й правові основи діяльності міжнародних організацій
 10. 74. Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів
 11. 72. Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненої міжнародним правом
 12. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 7)
 13. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 5)
 14. Міжнародні конференції й міжнародні організації - Поняття й класифікація міжнародних організацій (Частина 1)
 15. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Міжнародно-правові питання громадянства (Частина 1)
 16. 91. Міжнародне право в період збройних конфліктів — галузь міжнародного права
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -