<<
>>

87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій

В ООН проблемою мирного дозволу суперечок займаються насамперед три головних органи: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки й Міжнародний Суд

Згідно ст.ст. 11, 12, 14 і 35 Устави ООН Генеральна Асамблея може приймати резолюції по мирному дозволі міжнародних суперечок, якщо вони не передані на розгляд Ради Безпеки ООН.

Як ми вже відзначали, головну відповідальність за підтримку міжнародного миру й безпеки в рамках ООН несе Рада Безпеки (п.

1 ст. 24 Уставу). У зв'язку із цим даний орган має найбільш широкі повноваження по мирному врегулюванню міжнародних суперечок відповідно до положень Глави VI Уставу ООН (див. § 3 наст. гл.). Необхідно відзначити, що резолюції Ради Безпеки ООН по мирному дозволі міжнародних суперечок носять рекомендаційний характер для сторін, що сперечаються,

Генеральний секретар ООН також має певні повноваження в розглянутій області. Так, у відповідності зі ст. 99 Уставу ООН Генеральний секретар має право доводити до відома Ради Безпеки інформацію з будь-яких питань, які, на його думку, можуть являти загрозу миру й безпеці, тобто про міжнародні суперечки відповідного характеру. Генеральний секретар ООН і його спеціальні представники неодноразово брали участь із місією добрих послуг і посередництва в процесі мирного дозволу міжнародних суперечок і конфліктних ситуацій, що загрожували міжнародному миру й безпеці. Наприклад, в 1962 р. Генеральний секретар ООН У Тан зробив добрі послуги й посередництво з метою мирного дозволу Карибської кризи, що грозили перерости в ядерний конфлікт

Відповідно до Уставу ООН Рада Безпеки повинен заохочувати мирний дозвіл міжнародних суперечок за допомогою регіональних угод і регіональних організацій (п. 1 ст. 52).

Установчі документи регіональних організацій містять положення по мирному дозволі суперечок між державами-членами

Так, одним із принципів діяльності Ліги арабських держав (ЛАГ) є принцип мирного врегулювання міжнародних суперечок, якому присвячені ст.ст.

5, 6, 7 і 19 Пакту ЛАГ. Відповідно до Пакту функції по мирному дозволі суперечок покладають на Раду Ліги - вищий орган даної регіональної організації. Рада може виступити із пропозицією надання добрих послуг сторонам, що сперечаються, а також здійснювати функції арбітражу. Однак Рада не може приймати «обов'язкових і остаточних рішень по таких важливих спорах, які торкають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держав», тобто в цих випадках можна звертатися до іншим, крім Ради Ліги, мирним засобам

В Уставі Організації американських держав (ОАГ) і Боготском договорі 1948 р. передбачені такі засоби мирного дозволу суперечок, як добрі послуги, посередництво, розслідування, примирення й арбітражний розгляд, а також докладно регламентована процедура їхнього здійснення (ст.ст. 84 - 89 Уставу ОАГ). Основні повноваження в даній області належать двом головним органам ОАГ: Постійній раді й Консультативній нараді міністрів закордонних справ. Постійна рада правочинна створювати арбітражний суд без участі сторони в суперечці. У рамках ОАГ діє Межамериканская комісія з урегулювання суперечок мирними засобами як допоміжний орган Постійної ради

У ст. 3 Хартії Організації африканської єдності (ОАЕ) зафіксовані принципи цієї регіональної організації, зокрема принцип мирного врегулювання суперечок між державами-членами. Засобами реалізації даного принципу повинні служити переговори, посередництво, примирення й арбітраж. Проблемою мирного дозволу суперечок займається вищий орган ОАЕ - Асамблея глав держав і правительств, а також Рада міністрів і Комісія з посередництва, примиренню й арбітражу

Комісія є одним з основних статутних органів ОАЕ. У відповідності зі ст. 19 Хартії ОАЕ Протокол, що регламентує діяльність Комісії, становить невід'ємну частину Хартії. Комісія правочинна вирішувати будь-які суперечки між державами - членами ОАЕ за умови, що суперечка передана на її розгляд спільно, що сперечаються сторонами, або Асамблеєю або Радою міністрів. Комісія також може виступати як посередник, примирливої комісії й арбітражу

Африканські держави використовують можливості Асамблеї й Ради міністрів для дозволу прикордонних суперечок і територіальних конфліктів. Так, Рада міністрів виносив резолюції по мирному дозволі прикордонних суперечок між Алжиром і Марокко, Сомалі й Кенією, Ефіопією й Сомалі

У статутних документах СНД, ОБСЄ, Ради Європи і Європейського Союзу також утримуються положення по мирному дозволі міжнародних суперечок, які будуть розглянуті нижче.

<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій:

 1. 85. Принцип мирного дозволу міжнародних суперечок
 2. 22. Принцип мирного дозволу суперечок
 3. 88. СНД: процедура мирного дозволу суперечок
 4. 22. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів
 5. 57. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій
 6. 73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій
 7. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
 8. 55. Поняття й класифікація міжнародних організацій
 9. 56. Юридична природа міжнародних організацій
 10. 57. Правосуб'єктність міжнародних організацій
 11. 55. Поняття і види міжнародних організацій
 12. 54. Історія створення міжнародних організацій
 13. 58. Структура й правові основи діяльності міжнародних організацій
 14. 54. Історичні аспекти створення міжнародних організацій
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -