<<
>>

56. Юридична природа міжнародних організацій

Міжнародні організації є важливим елементом міжнародної системи, чия роль у міжнародних відносинах неухильно зростає. Щоб і міжнародній системі в цілому й міжнародні організації зокрема стабільно функціонували, необхідна солідна правова база.
У цьому контексті представляється цікавим розглянути питання про юридичну природу міжнародних організацій
Юридичною основою діяльності міжнародної організації є міждержавна угода (устав) або угоди (установчі акти), які являють собою форму міжнародного договору. Іншими словами, міжнародні організації мають договірну основу своєї діяльності
Міжнародні організації при здійсненні своїх функцій опираються на принцип суверенної рівності держав-членів. Цей принцип означає юридична рівність держав, що містять угоду про створення міжнародної організації; волю висування пропозицій для обговорення й участі в самому обговоренні в рамках міжнародної організації; рівне право бути вибраним у структурні підрозділи організації; у більшості міжнародних організацій одна держава має один голос. Хоча в деяких з них ураховується фактична нерівність держав, наприклад у Раді Безпеки ООН, Міжнародному валютному фонді (МВФ), Міжнародному банку реконструкції й розвитку (МБРР), що відбивається на процедурі прийняття рішень
Одним з важливих компонентів юридичної природи міжнародної організації є воля виходу з її держав-членів
Рішення міжнародних організацій у більшості випадків носять рекомендаційний характер. Виключення становлять адміністративні й фінансово-бюджетні питання, рішення по яких є обов'язковими для держав-членів. Резолюції міжнародних організацій, не будучи за своїм характером юридично обов'язковими, проте активно впливають на процес кодифікації й прогресивного розвитку міжнародного права
Незважаючи на те що міжнародні організації не мають своєї території й населення, вони відповідно до установчих документів є суб'єктами міжнародного права, тобто виступають на міжнародній арені носіями міжнародної правосуб'єктності. Однак їхня правосуб'єктність носить вторинний (похідний) характер. Вторинними або похідними суб'єктами міжнародного права вони йменуються тому, що створено державами — первинними суб'єктами міжнародного права
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 56. Юридична природа міжнародних організацій:

  1. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
  2. 57. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій
  3. 87. Реалізація принципу мирного дозволу міжнародних суперечок за допомогою міжнародних організацій
  4. 73. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій
  5. 55. Поняття й класифікація міжнародних організацій
  6. 57. Правосуб'єктність міжнародних організацій
  7. 55. Поняття і види міжнародних організацій
  8. 54. Історія створення міжнародних організацій
  9. 58. Структура й правові основи діяльності міжнародних організацій
  10. 54. Історичні аспекти створення міжнародних організацій
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -