<<
>>

Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом

Правові засади управління агропромисловим комплексом.
Система органів управління агропромисловим комплексом та їх повноваження.
Форми і методи управління агропромисловим комплексом. Державний контроль в агропромисловому комплексі.
Адміністративна відповідальність за проступки в агропромисловому комплексі.
Вивчаючи дану тему слід мати на увазі, що агропромисловий комплекс (сільське господарство) — є однією з пріоритетних сфер суспільного життя, оскільки він пов'язаний з виробництвом сільськогосподарської продукції, її заготівлею та переробкою (див.
Закон "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві").
Правовими засадами управління цією важливою сферою є: закони "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві", "Про ветеринарну медицину", "Про карантин рослин", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про селянське (фермерське) господарство", "Про відповідальність підприємств, установ і організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину", "Про захист рослин", "Про внесення змін до КпАП України щодо встановлення відповідальності за порушення у сфері захисту рослин", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Національна програма відродження села на 1995-2005 роки (схвалена пост. ВРУ від 4.02.1994 р.), Указ Президента "Питання Міністерства агропромислової політики України", постанова КМУ "Про Державний департамент продовольства", Типові положення про Головне управління сільського господарства і продовольства обласної, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської,
88
управління (відділ) сільського господарства! продовольства районної державної адміністрації та ін. (див. рекомендовану літературу).
Систему спеціальних органів управління агропромисловим комплексом складають: Міністерство аграрної політики України (створене на базі Міністерства агропромислового комплексу, Державного комітету рибного господарства, Комітету з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості, Комітету харчової промисловості, які ліквідовані), Державний департамент ве-тиринарної медицини, Головна державна інспекція з карантину рослин, Державний комітет України по земельним ресурсам, Головні управління (управління) сільського господарства і продовольства та ін.
Важливе значення має державний контроль в агропромисловому комплексі, який здійснюється: інспекціями заготівель і якості сільськогосподарської продукції (див. Типове положення про інспекції заготівель і якості сільськогосподарської продукції), інспекціями державного технічного нагляду (див. Типове положення про інспекції державного технічного нагляду), головними державними інспекторами ветеринарної медицини, Головною державною інспекцією з карантину рослин України (див. Закон "Про карантин рослин").
Адміністративна відповідальність за проступки в агропромисловому комплексі передбачена: стосовно індивідуальних суб'єктів статтями 52, 53, 53/1, 54, 55, 104, 105, 106, 106/1, 106/2, 107, 108 КпАП України; стосовно колективних суб'єктів законами: " Про відповідальність підприємств, установ і організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину", "Про карантин рослин", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".
яг
'“З
89
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Конспект лекций по административному праву Украины. 1998

Еще по теме Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом:

 1. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
 2. Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
 3. Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною
 4. Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
 5. Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
 6. Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
 7. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
 8. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
 9. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
 10. Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення
 11. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
 12. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -