<<
>>

Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням

Правові засади управління фінансами і кредитуванням. Система органів управління фінансами і кредитуванням та їх повноваження.
Фінансовий контроль: поняття, особливості.
Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки у сфері фінансів.
Правовими засадами здійснення управління фінансами і кредитуванням є закони "Про бюджетну систему України", "Про систему оподаткування", "Про державну податкову службу", "Про Рахункову палату", "Про податок на додану вартість", "Про банки і банківську діяльність", "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", "Про джерела фінансування органів державної виконавчої влади", декрети КМУ "Про акцизний збір", "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та ін.
При вивченні питання про систему органів управління фінансами і кредитуванням, необхідно уяснити, що державну політику у фінансовій сфері визначає Верховна Рада України, яка затверджує загальнодержавні програми, Державний бюджет України, здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України, приймає рішення щодо звіту про його виконання.
КМУ забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; розробку проекту Закону про Державний бюджет України; виконання затвердженного бюджету України; подання Верховній Раді звіту про виконання Державного бюджету України.
86
Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади з управління фінансами. Його повноваження визначені Положенням про Міністерство фінансів України.
Важливу роль в управлінні фінансами відіграє Державне казначейство України, основними завданнями якого є організація виконання Державного бюджету, контроль за його виконанням та регулювання відносин між Державним бюджетом та позабюджетними фондами; короткострокові прогнози обсягів державних фінансових ресурсів і подання відповідної інформації.
Управління фінансами здійснюють Рахункова палата, Державна податкова адміністрація України та інші органи.
Фінансовий контроль є одним із видів державного контролю. Він являє собою діяльність уповноважених органів та їх посадових осіб щодо здійснення перевірки додержання вимог законодавства у сфері фінансової діяльності та застосування в передбачених законом випадках відповідних засобів впливу. Слід мати на увазі, що фінансовий контроль може бути державним, громадським і незалежним.
Суб'єктами фінансового контролю можуть виступати: Рахункова палата, Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Національний банк України, Державна митна служба, Пенсійний фонд України, органи державної податкової служби, органи контрольно-ревізійної служби, органи державного контролю за цінами і тарифами, органи пробірного контролю та ін.
Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки у галузі фінансів передбачені статтями 162, 164, 164/1, 164/2, 164/4, 165/2, 166/1, 166/2 КпАП України.
При вивченні питання про фінансовий контроль слід звернутися до навчально-методичного посібника доц. Л.К.Царьової "Організаційно-правові основи фінансового контролю в Україні".
'. Н.і
д к •
ЙН'
87
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Конспект лекций по административному праву Украины. 1998

Еще по теме Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням:

 1. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
 2. Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
 3. Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
 4. Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною
 5. Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
 6. Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
 7. Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
 8. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
 9. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
 10. Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення
 11. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
 12. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
 13. Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
 14. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
 15. Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління
 16. Тема 32. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення
 17. 7. Адміністративно –правове забезпечення митної справи.
 18. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
 19. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
 20. Тема 19. Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -