<<
>>

Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою

Поняття та правові засади управління митної справи. Система митних органів та їх повноваження. Юрисдикційні повноваження митних органів.
Митний контроль.
Особливості проходження служби в митних органах.
Адміністративна відповідальність за порушення митного законодавства.
Вивчення даної теми слід розпочати зі з'ясування поняття митної справи, яка включає в себе: — порядок переміщення через митний контроль товарів та інших
предметів;
84
— митне регулювання, пов'язане з встановленням мита і митних
зборів;
— процедури митного контролю;
— митна статистика та ведення товарної номенклатури зовнішньо
економічної діяльності;
— боротьба з контрабандою і порушеннями митних правил, роз
гляд справ про порушення митних правил;
— інші засоби проведення в життя митної політики.
Правовими основами управління митною справою є Митний ко
декс України, закони "Про Єдиний митний тариф", "Про звільнення
від обкладання митом предметів, що вивозяться (пересилаються)
громадянами за митний кордон України", "Про операції з даваль
ницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", укази
Президента "Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщен
ням транзитом товарів через територію України", "Про гуманітар
ну допомогу, що надходить з України", "Про митну службу Украї
ни", постанови КМУ "Про вдосконалення порядку ввезення (пере
силання) громадянами предметів (товарів) в Україну", "Про Прави
ла ввозу транспортних засобів на територію України" та ін.
Центральним органом управління митною справою є Державна митна служба України повноваження якої визначаються Положенням про Державну митну службу України, її основними завданнями є:
захист економічних інтересів України;
сприяння розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків і створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення пасажиропотоку через митний кордон України; вдосконалення митного контролю, митного оформлення і оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України; боротьба з контрабандою;
здійснення заходів щодо запобігання порушенням митних правил.
Державна митна служба здійснює свої повноваження через регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації.
При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на митний
85
контроль, який виступає важливим засобом захисту економічних інтересів держави (див. МК України).
Адміністративна відповідальність за порушення митних правил передбачена статтями 104-109, 111-120 МК України.
При вивченні даної теми слід звернутися до рекомендованої літератури, зокрема: 54-56, 58-67, 69.
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Конспект лекций по административному праву Украины. 1998

Еще по теме Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою:

 1. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
 2. Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
 3. Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
 4. Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
 5. Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною
 6. Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
 7. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
 8. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
 9. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
 10. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
 11. Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення
 12. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -