<<
>>

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією

Організаційно-правові засади управління юстицією.
Система і структура органів юстиції та їх повноваження. Особливості
проходження служби в органах юстиції. ',і Державна виконавча служба: організаційно-правові засади, завдання,
Й1 система органів та їх повноваження.
"° Організація роботи нотаріату.

_9 Служба громадянства та реєстрації фізичних осіб.
Правові засади управління юстицією складають закони: "Про нотаріат", "Про органи реєстрації актів громадянського стану", "Про державну виконавчу службу" укази Президента: "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів виконавчої влади", "Про службу громадянства та реєстрації фізичних осіб", постанови КМУ: "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної влади, органів господарського управління, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер", "Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України", "Про утворення в системі органів Міністерства юстиції України служби громадянства та реєстрації фізичних осіб", Положення про Головне управління юстиції Мінюсту України в АРК, обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції, Положення про районний, міський, районний в містах відділ державної виконавчої служби та ін.
(див. рекомендовану літературу).
Система органів юстиції визначена постановою КМУ "Про систему органів юстиції", яку складають:
— Міністерство юстиції;
— Головне управління юстиції в АРК;
— обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції;
— районні, районні в містах, міські управління юстиції.
На Міністерство юстиції покладаються такі основні завдання,
75
як: підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи та вдосконалення законодавства, сприяння розвитку правової науки; забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина; організаційне та матеріальне забезпечення судів; організація виконання судових рішень, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя; організація роботи нотаріату; діяльність щодо реєстрації актів громадянського стану; розвиток правової інформації; здійснення міжнародно-правового співробітництва.
Управління юстиції беруть участь в організації здійснення на місцях державної правової політики; узагальнюють практику застосування законодавства; здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів; перевіряють стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади та ін.
Слід звернути увагу на те, що органи юстиції здійснюють керівництво органами реєстрації актів громадянського стану, яке полягає в контролі за додержавнням вимог законодавства про реєстрацію актів громадянського стану; розробці пропозицій щодо його вдосконалення; підготовці форм актів громадянського стану і форм звітності; наданні практичної та методичної допомоги органам реєстрації актів громадянського стану; здійсненні заходів щодо підвищення кваліфікації їх працівників.
При уясненні питання про керівництво нотаріальними конторами, слід мати на увазі, що воно полягає у визначенні мережі і дислокації нотаріальних контор, організації їх роботи та здійсненні заходів щодо її вдосконалення, підборі і розставленні працівників державних нотаріальних контор, підвищенні їх кваліфікації. З цією метою створені Вища кваліфікаційна комісія при Мінюсті України (див. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію при Мінюсті України) та кваліфікаційні комісії нотаріату, які створюються при Головному управлінні юстиції АРК, обласних управліннях (див. Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату).
При вивченні даного питання слід звернутися до навчально-методичного посібника С. Д. Подлінєва "Організація управління в адміністративно-політичній сфері України".
І
76
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Конспект лекций по административному праву Украины. 1998

Еще по теме Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією:

 1. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
 2. Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
 3. Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
 4. Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною
 5. Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
 6. Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
 7. Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
 8. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
 9. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
 10. Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення
 11. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
 12. Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
 13. Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
 14. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -