<<
>>

Функції держави

Функція характеристика напрямку чи аспекту діяльності. Існують такі

підстави для класифікації функцій держави на види: 1)за соціальним

значенням діяльності держави на основні та неосновні функції. 2)Залежно від

територіальної спрямованості розрізняють внутрішні та зовнішні функції.

3)За часом здійснення функції групуються як постійні й тимчасові. 4)За

сферами суспільного життя їх поділяють на гуманітарні, економічні,

політичні і т.

д. Основні функції — найзагальніші та найважливіші

комплексні напрямки діяльності держави щодо здійснення стратегічних завдань

і цілей, що стоять перед державою в конкретний історичний період. До них

відносять функції: оборони; підтримання зовнішніх відносин; охорони

правопорядку; інформаційну; економічну; екологічну; соціальну; культурно-

виховну та ін. Неосновні функції — напрямки діяльності держави зі

здійснення конкретних завдань у другорядних сферах суспільного життя. До

них належать: управління персоналом; матеріально-технічне забезпечення та

управління майном; забезпечення реалізації бюджетної справи та

бухгалтерського обліку; правосуддя і юридичні функції. Внутрішні функції —

такі напрямки діяльності держави, в яких конкретизується внутрішня

політика. До внутрішніх відносять економічну; культурно-виховну; охорони й

захисту всіх форм власності; соціального обслуговування населення;

екологічну; охорони правопорядку, прав і свобод людини і громадянина та ін.

Зовнішні функції — основні напрямки діяльності Держави за її межами у

взаємовідносинах з іншими державами. І світовим товариством у цілому.

Функціями є: організація співробітництва з іншими суб'єктами міжнародних

відносин; захист державного суверенітету; підтримка миру в регіоні та

боротьба за мирне співіснування держав різної орієнтації. Постійні функції

— напрямки діяльності держави, що здійснюються на всіх етапах її розвитку.

Тимчасові функції — напрямки діяльності держави, що обумовлені конкретним

етапом історичного розвитку суспільства. Гуманітарні функції — напрямки

діяльності держави та її органів із забезпечення кожній людині належних

умов життя. Економічні функції — напрямки діяльності держави на перехід від

планової до ринкової економіки. Політичні функції — напрямки діяльності

держави зі створення умов для формування й функціонування державної влади

на засадах демократії.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Функції держави:

 1. § 5. Функції держави
 2. § 3. Функції теорії держави і права
 3. § 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
 4. 1§ 2. Функції і принципи демократії
 5. 81. Функції бюджету.
 6. 79. Функції фінансів
 7. 1.2. Функції Конституції
 8. § 9. Функції права
 9. 2.2.5. Розвиток правового регулювання судово-представницької функції прокуратури
 10. § 3. Функції господарського договору
 11. 2. Функції господарського договору.
 12. 47. Функції господарського договору.
 13. § 6. Функції та принципи правопорядку
 14. 80. Функції Міністерства фінансів України.
 15. § 2. Об'єкти, предмет, метод, функції юридичної науки
 16. § 2. Принципи і функції правотворчості
 17. 44. Податки: необхідність,функції, роль у сучасних уиовах.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -