<<
>>

Держава в політичній системі суспільства

Політична система в теорії держави і права визначається по-різному. Різні

позиції з цього питання можна звести до двох: широкого і вузького розуміння

цього суспільного явища.

Вузьке розуміння політичної системи зводиться до

сукупності державних організацій, громадських об'єднань і трудових

колективів, що здійснюють функції з реалізації політичної влади. Політична

система в широкому розумінні — це найбільша сукупність матеріальних і

нематеріальних компонентів, зв'язаних політичними відношеннями під час

здійснення політичної влади. Роль держави в організації суспільства і

здійсненні політичної влади зумовлена тим, що вона є центром, ядром

політичної системи. Тому тільки держава: володіє суверенною владою, що є

верховною, самостійною, повною, єдиною і неподільною в межах її території,

а також незалежною і рівноправною у зовнішніх відносинах; виступає

офіційним представником усього чи більшої частини населення країни;

уособлює суверенітет народу і нації, а також здатна реалізувати права

народу на самовизначення; має спеціальний апарат управління і примусу, з

допомогою якого здатна забезпечити реалізацію своїх функцій, охорону прав

людини і громадянина, задовольнити загальносоціальні й загальнолюдські

потреби; з метою реалізації управління суспільством видає

загальнообов'язкові для всіх правила поведінки у вигляді юридичних норм, а

також індивідуально-правові приписи, необхідні для регулювання прав та

обов'язків конкретних осіб стосовно конкретних життєвих ситуацій. Отже,

політика держави охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. В її основі

лежать потреби народу, нації, соціальних верств і груп, особи й держави,

інших соціальних суб'єктів.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Держава в політичній системі суспільства:

 1. Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 2. § 2. Політична система суспільства І держава
 3. § 1. Громадянське суспільство і держава
 4. § 7. Конституція — основний закон громадянського суспільства і держави
 5. № 54. Угоди, укладені з метою, що суперечить інтересам держави та суспільства.
 6. § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук
 7. § 6. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 8. § 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
 9. УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТИ У БОРОТЬБІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ
 10. § 5. Види правотворчості громадянського суспільства
 11. § 5. Правова культура суспільства
 12. § 8. Структура правової культури суспільства
 13. 3. Організація правової допомоги на нижчих стадіях розвитку людського суспільства.
 14. 51. Роль фінансів в економічній системі країни
 15. Місце та роль права в системі соціальних норм
 16. § 4. Місце криміналістики у системі правових наук
 17. нова концепція щодо місця прокуратури в системі державних органів.
 18. § 4. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -