81. Функції бюджету.

Економічна природа, суспільне призначення та механізм розподілу централізованого фонду грошових коштів держави повніше проявляється у його функціях.

Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується через розподільну (перерозподільну), регулюючу функції, функцію забезпечення існування держави і контрольну функцію.

Зміст розподільної функції бюджету визначається процесами розподілу фінансових ресурсів між різними підрозділами „спільного виробництва, їй притаманний багатовидовий та багаторівневий перерозподіл коштів, який може здійснюватися між злузями, територіями (областями, містами, районами). Розподільна функція дозволяє сконцентрувати грошові кошти у розпорядженні держави та використовувати їх на задоволення загальнодержавних потреб.

Сфера дії розподільної функції бюджету визначається тим, що у відносинах з бюджетом виступають майже усі учасники суспільного виробництва.

Через регулюючу функцію бюджету здійснюється вплив на процес відтворення, стимулювання або стримання його темпів, посилення або послаблення накопичення капіталу, розширення або зменшення платоспроможності шляхом застосування податків.

Законодавче регулювання бюджетних відносин здійснюється Бюджетним кодексом, Податковим Законодавством, Законом про Державний бюджет на відповідний бюджетний рік, іншими законами, що регламентують надходження доходів і фінансування видатків.

Функція забезпечення існування держави ставить своїм Івданням створення матеріально-фінансової бази функціонування жави. Державний бюджет - головне джерело грошових коштів, 'бхідних для її діяльності. Видатки державного бюджету йснюються в інтересах економічного і соціального розвитку суспільства, виконання функцій держави.

Контрольна функція полягає в тому, що в процесі формування і використання бюджету здійснюється контроль за надходженням усіх джерел доходів, їх правильного планування і основних напрямів витрачання бюджетних коштів. Контрольна функція бюджету органічно пов'язана з розподільною і значною мірою ЇЇ обумовлює. Основою контрольної функції є бюджетні кошти, відображені в балансі доходів і видатків.

У другій половині XX століття здобула поширення теорія, згідно з якою бюджет виконує ще й соціальну функцію. II суть в тому, що Держава за допомогою бюджету поряд з розв'язанням класичних адміністративних, політичних і оборонних завдань, виконує' соціальну функцію суспільного добробуту. Керуючись бюджетом, держава забезпечує своїм громадянам матеріальний достаток, якісні суспільні блага, підвищення рівня життя.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011

Еще по теме 81. Функції бюджету.:

 1. 76. Фінанси, бюджет, податки: визначення, суть, функції, взаємозв?язок, роль в сучасних умовах.
 2. Функції держави
 3. 1.2. Функції Конституції
 4. § 5. Функції держави
 5. 79. Функції фінансів
 6. § 3. Функції господарського договору
 7. 1§ 2. Функції і принципи демократії
 8. § 9. Функції права
 9. § 1. Бюджет семьи
 10. § 6. Функції та принципи правопорядку
 11. Государственный бюджет
 12. Исполнение бюджетов
 13. Понятие и виды доходов бюджетов
 14. Доходы федерального бюджета
 15. Аудит бюджета
 16. 2. Функції господарського договору.
 17. 47. Функції господарського договору.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -