§ 9. Функції права


Функції права — основні напрямки правового впливу на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування.
Термін «функціонування права» означає дію права в житті суспільства, втілення його функцій в суспільних відносинах.
Функції права можна класифікувати у такий спосіб: Загальносоціальні Спсціально-соціальні (юридичні) Загальносоціальні інформаційна орієнтаційна виховна інформування громадян, тобто до- — орієнтування громадян на позитивні — загальноправовий вплив на духовну сфе-

226
ведення до відома адресата, про напрямки регулювання суспільних відносин, про їхні права, обов'язки та відповідальність правові настанови, які пропонують оцінку права та готовність діяти відповідно до його норм ру, виховання поважання права (правова інформація) (правомірна поведінка) (правове навчання) Спеціально-соціальні (юридичні) Регулятивна Охоронна - функція упорядкування суспільних відносин, визначення лінії поведінки людей, наділення їх певними правами та обов'язками - функція встановлення та гарантування державою заходів юридичного захисту та юридичної відповідальності, порядку їх покладання та виконання, яка має на меті витиснення шкідливих для суспільства відносин та охорону позитивних Регулятивна функція права може бути поділена на статичну та динамічну: Регулятивна статична Регулятивна динамічна - функція упорядкування суспільних відносин шляхом закріплення основних прав і свобод особи, компетенції державних органів і посадових осіб (наприклад, фіксування правомочностей власника щодо володіння, користування та розпорядження) - функція забезпечення активної поведінки суб'єктів права (наприклад, покладання обов'язку сплачувати податки, відбувати військову повинність) Здійснюється за допомогою дозвільних (таких, що надають правомочності) та заборонних норм, які спричиняють правовідносини пасивного типу Здійснюється за допомогою зобо-в 'язуючих норм, які спричиняють правовідносини активного типу

227
Охоронна функція виражається у такому: 1) 2)
3) визначення заборон на вчинення протиправних діянь;
встановлення юридичних санкцій за вчинення таких діянь; безпосереднє застосування юридичних санкцій до особи, яка вчинила правопорушення. Охоронний вплив права здійснюється за допомогою спеціальних охоронних норм, а також регулятивних норм, спрямованих на охорону суб'єктивних прав.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права. 2001

Еще по теме § 9. Функції права:

 1. § 3. Функції теорії держави і права
 2. § 2. Функції, права та обов'язки біржі
 3. 1.2. Функції Конституції
 4. Функції держави
 5. § 5. Функції держави
 6. 79. Функції фінансів
 7. 1§ 2. Функції і принципи демократії
 8. 81. Функції бюджету.
 9. § 3. Функції господарського договору
 10. § 6. Функції та принципи правопорядку
 11. 2. Функції господарського договору.
 12. 47. Функції господарського договору.
 13. 2.2.5. Розвиток правового регулювання судово-представницької функції прокуратури
 14. § 2. Принципи і функції правотворчості
 15. § 2. Принципи і функції юридичної відповідальності
 16. Поняття та функції економічної конкуренції.
 17. § 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -