>>

В. В. Бедь. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. 2004

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Юридична психологія" юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу — судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для працівників правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблемами юридичної психології.

| >>
І. Загальна частина
Розділ 1 ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНО ПСИХОЛОГІ
Розділ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ основи І МЕТОДИ ЮРИДИЧНО ПСИХОЛОГІ
II. Особлива частина
Розділ 4 ПРАВОВА ПСИХОЛОГІЯ
Розділ 5 КРИМІНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Розділ 6 психологія злочинного діяння
Розділ 7 ПСИХОЛОГІЯ слідчих дій
Розділ 8 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОПИТУ
Розділ 9 ПСИХОЛОГІЯ СУДОВО діяльності (у кримінальних справах)
Розділ 10 ПСИХОЛОГІЯ діяльності ПРОКУРОРА Й АДВОКАТА (у кримінальних справах)
Розділ 11 ПСИХОЛОГІЯ СУДОВО ПРОМОВИ
Розділ 12 Цивільне право регулює основні економічні й особистіші відносини. Об'єктами цивільних правовідносин є засоби виробництва, предмети споживання, нерухоме майно й інші матеріальні блага, права особистості, її свобода, честь і гідність. Беручи участь у суспільному виробництві, розподілі, обміні й споживанні, переслідуючи ті або інші життєві цілі, люди здійснюють визначену взаємодію один з одним, вступають у стосунки співпраці або конфронтації, виявляють свої емоційно-вольові
Розділ 13 ПСИХОЛОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ І СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Розділ 14 ВИПРАВНА (ПЕНІТЕНЦІАРНА) ПСИХОЛОГІЯ

Книги и учебники по дисциплине Судебная психиатрия:

  1. Яковлева Н.Г.. Возрастная невменяемость: теоретические проблемы и практика применения ч. 3 ст. 20 УК РФ 2001 - 2001 год
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -