<<
>>

§ 4. Судовий прецедент у системі джерела права

Серед юридичних джерел англійського права (судовий прецедент, статут /закон/, конституційний звичай /конституційна угода/, доктрина, міжнародний договір) найзначущім є судовий прецедент. Право Англії було і залишається прецедентним. Так, судовий прецедент обгрунтував невідповідальність монарха («король не може бути неправий»), санкціонував інститут контрасигнату-ри («король не може діяти один»). Визнання судового прецеденту джерелом права означає, що судові органи здійснюють не тільки юрисдикційну функцію (вирішення конфліктів на основі права), а й правотворчу.

Обов'язкові прецеденти створюються лише так званими вищими судовими інстанціями: Палатою лордів, Судовим комітетом Таємної Ради (у справах держав — членів Співдружності), Апеляційним судом і Високим судом.

Нижчі суди прецедентів не створюють.

Англійське правило прецеденту носить імперативний характер такого змісту: вирішувати так, як було вирішено раніше (правило «stare decisis»). Відповідно до цього правила, кожна судова інстанція зобов'язана додержуватися прецедентів, вироблених вищим судом, а також створених нею самою (якщо це вища судова інстанція). За англійськими даними, кількість прецедентів досягла 500 тисяч. У США вони обчислюються мільйонами.

<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права. 2001

Еще по теме § 4. Судовий прецедент у системі джерела права:

 1. § 4. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
 2. Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права.
 3. § 3. Правовий звичай, закон і судовий прецедент
 4. § 11. Закон в англійській правовій системі. Співвідношення закону і прецеденту
 5. 13. Семья общего права. Прецедент в английском и американском праве.
 6. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
 7. Місце фінансового права в системі права Украіни
 8. Джерела права
 9. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 10. § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук
 11. § 2. Джерела права сучасної Японії
 12. 16. Джерела міжнародного права.
 13. 16. Джерела міжнародного права.
 14. § 6. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 15. № 138. Джерела цивільного права зарубіжних країн.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -