<<
>>

Джерела права

Джерела права це зовнішні форми прояву юридичних норм, способи юридичного

виразу права. До джерел права відносять: нормативний акт; правовий звичай;

судовий чи адміністративний прецедент; нормативний договір. Правовий звичай

— санкціоноване державою звичаєве правило поведінки загального характеру.

Правовий (судовий чи адміністративний) прецедент — рішення компетентного

органу держави, якому надається формальна обов'язковість під час

розв'язання всіх наступних аналогічних судових чи адміністративних справ.

Нормативний договір — правила поведінки загального характеру, що

встановлені за домовленістю і згодою двох чи більше суб'єктів і

забезпечуються державою.

Нормативно-правовий акт — рішення компетентних

суб'єктів, що виноситься в установленому законом порядку, має загальний

характер, зовнішній вигляд офіційного документа в письмовій формі,

забезпечується державою. Нормативно-правові акти поділяють на закони й

підзаконні нормативно-правові акти. Закони — нормативно-правові акти, що

видаються законодавчими органами, мають вищу юридичну силу і регулюють

найважливіші суспільні відносини в країні. Крім конституції країни, є ще

такі види законів: конституційні; органічні; звичайні. Підзаконні

нормативно-правові акти — результат нормотворчої діяльності органів держави

(їх посадових уповноважених на те державою громадських об'єднань із

установлення, впровадження в дію, зміни і скасування нормативних письмових

документів, що розвивають чи деталізують окремі положення законів.

Розглядають такі види актів залежно від суб'єктів, що їх видали: нормативні

акти Президента України; акти Верховного Суду України; акти Кабінету

Міністрів України, Верховної Ради України; акти міністерств, державних

комітетів, відомств; нормативні акти державних адміністрацій; нормативні

акти органів регіонального та місцевого самоврядування; нормативні акти

керівників державних підприєств; інші. Нормативні акти діють у часі,

просторі та щодо кола осіб.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Джерела права:

 1. Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права.
 2. 16. Джерела міжнародного права.
 3. § 3. Джерела права
 4. 16. Джерела міжнародного права.
 5. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 6. 3. Джерела цивільного процесуального права.
 7. 6. Джерела земельного права.
 8. § 4. Джерела мусульманського права
 9. § 2. Джерела права сучасної Японії
 10. № 73. Поняття і джерела авторського права.
 11. § 3. Джерела (форми) права скандинавських країн
 12. № 47. Поняття та джерела патентного права.
 13. Поняття та джерела земельного права
 14. § 4. Судовий прецедент у системі джерела права
 15. § 6. Джерела кримінального права України.
 16. § 6. Джерела кримінального права України.
 17. 1. ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 18. § 4. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -