<<
>>

Конституційний Суд України, його завдання та функції

Статус Конституційного Суду України визначається Конституції України та

Законом України "Про Конституційний Суд України Конституційний суд України

є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання

про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає

офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Завданням

Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції

України як Основного Закону держави на всій території України.

Діяльність

Конституційного Суду України базується на принципах верховенства права,

незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і

всебічного розгляду справ та обґрунтованості винесених ним рішень.

Конституційний Суд України ухвалює рішення та дає висновки у справах щодо:

конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України,

актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів

Верховної Ради Автономної Республіки Крим; відповідності Конституції

України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів,

що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їхню

обов'язковість; додержання конституційної процедури розслідування і

розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку

імпічменту; офіційного тлумачення Конституції та законів України. Рішення й

висновки Конституційного Суду України з зазначених питань є обов'язковими

до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України

визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не

відповідають Конституції України. Конституційний Суд України не має

повноважень розглядати питання щодо законності актів органів державної

влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого

самоврядування. Конституційний Суд України складається з 18 суддів.

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України

призначають по шість суддів Конституційного Суду України. Суддею

Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день

призначення досяг 40-річного віку, має вищу юридичну освіту і стаж роботи

за фахом не менш як 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років

та володіє державною мовою. Суддя Конституційного Суду України

призначається на 9 років без права бути призначеним на повторний строк.

Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р.

визначає: загальні положення щодо діяльності. статус суддів та гарантії

їхньої діяльності; порядок організації та діяльності Конституційного Суду;

процедуру конституційного впровадження.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Конституційний Суд України, його завдання та функції:

 1. РОЗДІЛ 3 КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. НОВІТНЯ КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА УКРАЇНИ
 2. 4.4. ВІДНОСИНИ МІЖ ПРОКУРАТУРОЮ ТА КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
 3. Конституційно-правовий статус Президента України
 4. Конституційне право – провідна галузь національного права України
 5. 1. Конституційне право на житло, його зміст.
 6. § 1. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання.
 7. § 1. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання.
 8. 72. Фінансове планування та його завдання.
 9. 3. Бюджетне планування та його завдання.
 10. 4. Бюджетне планування та його завдання.
 11. 23. Завдання Спілки адвокатів України.
 12. 80. Функції Міністерства фінансів України.
 13. § 3. Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа и их компетенция
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -