<<
>>

Повноваження місцевого самоврядування


Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів
України. Воно може здійснюватися територіальною громадою як безпосередньо,
так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради
та їхні виконавчі комітети.
Органами місцевого самоврядування, які
репрезентують спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст, є
районні та обласні ради. Усі передбачені Конституцією та законодавством
України органи самоврядування й самоорганізації мають власну матеріальну та
фінансову основу, на яку поширюється їхня компетенція. Місцеве
самоврядування в Україні здійснюється на основі принципів: народовладдя,
законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних
інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової
самостійності в межах власних повноважень і т. ін. Сільські, селищні міські
ради мають виключну компетенцію, під якою розуміють питання, що вирішуються
тільки на їхніх пленарних засіданнях. До неї відносять: затвердження
регламенту ради; утворення й ліквідацію комісій ради, затвердження та зміну
їхнього складу; винесення рішення про проведення місцевого референдуму;
винесення рішень щодо випуску місцевих позик; затвердження статуту
територіальної громади; Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
мають повноваження у сферах і галузях: соціально-економічного і культурного
розвитку, планування та обліку, бюджету, фінансів і цін, управління
комунальною власністю, житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і
зв'язку, будівництва, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і
спорту, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,
соціального захисту населення, зовнішньоекономічної діяльності, оборонної
роботи, адміністративно-територіального устрою, забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,
відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та
присвоєння почесних звань України. Держава гарантує та спрямовує свої
зусилля на розвиток місцевого самоврядування в Україні.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Повноваження місцевого самоврядування:

 1. 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин.
 2. 38. Місцевий бюджет –фінансова база місцевого і регіонального самоврядування.
 3. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 4. Контроль органів місцевого самоврядування
 5. § 7. Управління в адміністративно-територіальних одиницях. Місцеве самоврядування
 6. 4.2. ВІДНОСИНИ ПРОКУРАТУРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 7. § 12. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади
 8. 4. Форми участі органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері господарювання.
 9. 33. Участь в цивільному процесі органів державної влади і місцевого самоврядування.
 10. Глава 2. Держава, місцеве самоврядування і правова регламентація господарської діяльністі
 11. Теми 6—7. Участь у цивільному процесі прокурора, органів держави, органів місцевого самоврядування і окремих громадян, які захищають права інших осіб
 12. Тема 7. Участь у цивільному процесі органів державного управління, місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб
 13. 35 . Місцеві бюджети у системі місцевих фінансів.
 14. § 4. Демократія і самоврядування
 15. 29. Доходи і видатки місцевих бюджетів
 16. № 70. Представництво без повноважень.
 17. № 57. Поняття повноваження.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -