<<
>>

4. Бюджетне планування та його завдання.

Бюджетне планування — це комплекс організаційно -технічних, методичних і методологічних заходів з визначення доходів і видатків бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу. Воно є складовою частиною фінансового планування і ґрунтується на одних з ним принципах.

Для планування показників бюджету використовують ряд загальноекономічних показників на плановий рік, таких як національний доход, прибуток, фонд заробітної плати тощо.

Крім того, застосовуються сітьові показники — чисельність населення, студентів, пенсіонерів, кількість шкіл, лікарень, бібліотек тощо.

Використовуючи ці показники, а також відповідні бюджетні норми, фінансові органи розробляють проект бюджету і подають на розгляд вищим органам державної влади і управління.

Методи планування .показників бюджету — прямі фінансові розрахунки та балансовий.

Бюджетне планування виступає в двох формах—директивне та індикативне планування. Директивне планування виступає як центральна ланка державного управління народним господарством. Показники індикативного планування мають інший статус і носять рекомендаційно-орієнтований характер.

Перед бюджетним плануванням постають наступні завдання:

- найповніше виявити резерви у галузях економіки і спрямувати їх на виконання плану економічною та соціального розвитку;

- визначити обсяг доходів за окремими джерелами і загальний обсяг доходів бюджету з урахуванням резервів їх збільшення;

- визначити видатки бюджету за всіма підрозділами бюджетної класифікації та загальний обсяг видатків з урахуванням економного, ефективного І раціонального використання бюджетних коштів;

- раціонально розподілити видатки бюджетів з обґрунтуванням особливостей між бюджетних відносин

- утворити державні матеріальні та бюджетні резерви. Бюджетне планування відіграє значну роль у бюджетному процесі, оскільки

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011

Еще по теме 4. Бюджетне планування та його завдання.:

 1. 3. Бюджетне планування та його завдання.
 2. 72. Фінансове планування та його завдання.
 3. § 2. Поняття і принципи планування розслідування. Техніка планування
 4. § 1. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання.
 5. § 1. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання.
 6. Конституційний Суд України, його завдання та функції
 7. Бюджетное устройство и бюджетная система: понятие и содержание
 8. 9. Бюджетна політика і бюджетний механізм.
 9. 2.Бюджетна політика і бюджетний механізм.
 10. 73. Фінансове планування в діяльності господарських суб'єктів.
 11. § 2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку
 12. § 4. Побудова слідчих версій і планування розслідування
 13. Глава 15. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -