<<
>>

Громадянство України: поняття та ознаки


Громадянство України — постійний правовий зв'язок особи з державою Україна,
який знаходить своє вираження в їхніх взаємних правах та обов'язках.
Громадянство в Україні регулюється Конституцією, Законом України "Про
громадянство України" прийнятими відповідно до них законодавчими актами
України, Закон України "Про громадянство України" складається з преамбули й
9 розділі.
Розділ І. Головною ідеєю цього розділу є проголошення того
факту, що в Україні існує єдине громадянство. Розділ II. Громадянство
України набувається: за народженням, за походженням, вступом до
громадянства України, внаслідок відновлення громадянства України, за інших
обставин, передбачених цим Законом. Дитина, батьки якої на момент її
народження були громадянами України, є громадянином України. За різного
громадянства батьків, один із яких на момент народження її був громадянином
України, дитина є громадянином України; однак, якщо обидва батьки жили за
межами України, громадянство дитини, яка народилася за її межами,
визначається через письмову згоду батьків. Розділ III. Громадянство України
припиняється: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок
утрати громадянства України; 3) на підставі, передбаченій міжнародними
договорами України. Розділ IV. За зміни громадянства батьками, якщо обидва
стають громадянами України чи виходять із нього, змінюється і громадянство
їхніх дітей, які не досягли 16-річного віку. Якщо з громадянства України
виходить один із батьків, а інший залишається, дитина зберігає громадянство
України. Розділ V. Президент України виносить рішення про: 1) прийняття до
громадянства України; 2) припинення громадянства України. Розділ VI. Заяви
з питань громадянства України подаються на ім'я Президента України через
органи внутрішніх справ за місцем проживання, а за кордоном — через
відповідні дипломатичні представництва чи консульські установи України.
Розділ VII. ' Виконання рішень із питань громадянства покладається на ОВС,
відділи РАГС, а за кордоном — на дипломатичні представництва і консульські
установи України. Розділ VIII. Рішення з питань громадянства, можуть бути
оскаржені в Конституційному Суді у звичайному суді. Розділ IX Головною їх
ідеєю є приведення Інших нормативно-правових актів у відповідність до цього
Закону.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Громадянство України: поняття та ознаки:

 1. № 22. Цивільна право- та дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства на території України.
 2. № 150. Цивільна правоздатність та дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства на території України.
 3. ознаки контрабанди, що містилися в ст. 166 МК України:
 4. § 2. Поняття і ознаки держави
 5. § 2. Поняття ознак і властивостей зовнішності людини
 6. § 1. Поняття і ознаки демократії
 7. § 32. Суб‘єкт злочину (поняття, ознаки).
 8. § 32. Суб‘єкт злочину (поняття, ознаки).
 9. 13. Підприємство: поняття, ознаки та види.
 10. § 12. Поняття злочину та його ознаки.
 11. § 12. Поняття злочину та його ознаки.
 12. 1. Підприємство: поняття, ознаки та види.
 13. Поняття злочину, його ознаки та види
 14. § 1. Поняття та юридичні ознаки біржі
 15. Поняття права та основні ознаки
 16. § 4. Поняття про ідентифікаційні ознаки та властивості
 17. 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ*
 18. § 4. Поняття і ознаки правопорушення
 19. § 5. Поняття і ознаки норми права
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -