<<
>>

56.Структура фінансової системи України.

Фінансова система - це сукупність окремих її ланок, що мають особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів для фінансового забезпечення економічних і соціальних потреб суспільства в цілому, окремих його верств населення, господарських структур.

окремих громадян. Фінансова система має структуру: Державні фінанси:Державний бюджет, Фінанси підприємств державної власності, Пенсійний фонд, Фонди обов'язкового соціального страхування, Державний кредит ,Місцеві фінанси. Фінанси суб'єктів господарювання:Фінанси акціонерних товариств, Фінанси ТОВ,МП та підприємств інших форм власності, Фінанси фермерських господарств, Фінанси громадських організацій, Фінанси домогосподарств.

Міжнародні фінанси:Міжнародні розрахунки, Фінанси міжнародних політичних, економічних і інших організацій, Міжнародні фінансові інститути. Фінансовий ринок:Ринок грошей, Фондовий ринок. Страховий ринок

До організаційної структури фінансової системи України входять:Органи управління:Міністерство фінансів, Державна податкова служба., Державна контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство,Рахункова палата, Аудиторська палата, Пенсійний фонд, Фонди соціального страхування, Комітет з нагляду за страхового діяльністю, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

II. Фінансові інститути:Національний банк,Комерційні банки,Небанківські кредитні установи ,Страхові компанії,Міжбанківська валютна біржа ,Фондова біржа.

Кожна структурна одиниця фінансової системи має свої специфічні організаційні форми. Органи управління виконують не тільки функції управління на мікро - та макрорівнях, але і контрольні функції.

Сьогодні фінансова система Украі'ни знаходиться у стадії розвитку. Тому вона, передусім, повинна відповідати певному ступеню перехідного періоду І відображати його особливості. Бесперечно,її структура ще буде змінюватись відповідно до нових етапів розвитку.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011 {original}

Еще по теме 56.Структура фінансової системи України.:

  1. 19. Державні фінанси-складова частина фінансової системи України.
  2. 57. Структура бюджетної системи України. Характеристика ланок.
  3. 1. Система, структура та повноваження господарських судів України.
  4. 82. Характеристика ланок фінансової системи.
  5. Поняття і структура кримінального права України
  6. 60. Управління фінансовою системою України.
  7. § 5. Місце правової системи України
  8. 84.Шляхи зміцнення бюджетної системи України.
  9. 47. Податкова система України,її побудови
  10. Система господарських судів України
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -