<<

84.Шляхи зміцнення бюджетної системи України.

Бюджетна система України -це сукупність окремих її ланок, юридично пов'язаних між собою, яка базується на загальноприйнятих принципах ,що відповідають міжнародним стандартам.

Бюджетна система України Грунтується на принципах єдності, збалансованості, самостійності, повноти, обгрунтованості, ефективності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості, прозорості і відповідальності учасників бюджетного процесу.

Бюджетна система України складається з Державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами визнаються бюджет АР Крим, бюджети області, району, району в' містах та бюджети місцевого самоврядування. До бюджетів місцевого самоврядування відносяться бюджети територіальних громад сіл , селищ, міст та і'х об'єднань.

*створимо механізм жорсткого контролю з боку громадськості за формуванням та використанням державного та місцевих бюджетів;

*запровадимо сувору персональну відповідальність державних службовців за нецільове використання бюджетних коштів;

*будемо широко інформувати суспільство про кредити, які отримує Україна від міжнародних фінансових організацій, жорстко контролювати їх використання та повернення;

*створимо прозорий і стабільний механізм міжбюджетних відносин як основу ефективної регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування.

*поетапне підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери до 25 відсотків;

*запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я, культури, науки тощо) на основі Єдиної тарифної сітки;

<< |
Источник: Referati.me. Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011. 2011

Еще по теме 84.Шляхи зміцнення бюджетної системи України.:

  1. 13. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, шляхи їх удосконалення.
  2. 57. Структура бюджетної системи України. Характеристика ланок.
  3. § 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України
  4. § 5. Місце правової системи України
  5. 47. Податкова система України,її побудови
  6. Система господарських судів України
  7. § 2. Система кримінального права України.
  8. § 2. Система кримінального права України.
  9. 56.Структура фінансової системи України.
  10. 1. Система, структура та повноваження господарських судів України.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -