<<
>>

Відтворення обстановки та обставин події (ст. 194 КПК).

Відтворення обстановки та обставин події — це слідча дія, яку провадять із метою перевірки й уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого або даних, одержаних при провадженні огляду та інших слідчих дій.

У теорії цю дію поділяють на: 1) слідчий експеримент; 2) перевірку показань на місці. В проекті КПК їх регламентовано як самостійні.

Процесуальна характеристика відтворення обстановки та обставин події.

Без постанови слідчого.

Без санкції прокурора і без рішення суду.

Завжди в присутності понятих, яких має бути не менше двох.

Метою відтворення обстановки та обставин події є перевіркаабо уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваногочи обвинуваченого або даних, одержаних при провадженні оглядута інших слідчих дій.

Предметом перевірки в ході відтворення обстановки і обставин події може бути:

можливість конкретної особи в певних умовах сприймати тучи іншу подію, об'єкт (наприклад, можливість бачити, чути напевній відстані);

можливість виконання особою певних дій (наприклад, піднятипевний предмет, пошити одяг тощо);

об'єктивна можливість подій чи дій (чи могла, наприклад,самозайнятися певна речовина в певних умовах);

4) як саме відбувалася подія (наприклад, чи може якийсь кинутий у річку предмет виплисти на берег у тому місці, де його виявили під час огляду місця події).

Уточнення — це з'ясування окремих обставин, що є додатковими до основних (наприклад, у справі про дорожньо-транспортну пригоду уточнення швидкості руху автомобіля; у справі про тілесні ушкодження — механізм їх спричинення).

5. Підстави до провадження відтворення обстановки та обставинподії:

правові — ст. 194 КПК;

фактичні — необхідність перевірити або уточнити результатидопиту свідка, потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого абодані, одержані при провадженні огляду та інших слідчих дій.

Місце проведення визначає посадова особа, яка веде процес,залежно від умов забезпечення досягнення мети слідчої дії.

Місцемвідтворення обстановки та обставин події може бути: приміщення,місцевість (в тому числі місце події), місце провадження досудо-вого слідства тощо.

Спеціальні правила провадження:

обстановку та обставини події має бути відтворено в умовах,максимально наближених до тих, в яких ця подія відбувалася;

заборонено принижувати гідність осіб, що беруть участь у ційслідчій дії;

заборонено виконання дій, небезпечних для життя і здоров'яучасників.

8. Процесуальний порядок відтворення обстановки та обставин події:

у місці провадження досудового слідства у присутності понятих учасник відтворення обстановки та обставин події розповідаєпро обставини, за яких відбувалася подія (дія);

усі учасники слідчої дії прибувають на місце;

перевірка та уточнення обставин на місці;

фіксація змісту, ходу і результатів відтворення обстановки таобставин події.

9. Учасники відтворення обстановки та обставин події:

• обов'язкові: слідчий, поняті;

• необов'язкові: обвинувачений, підозрюваний, потерпілий,свідок, захисник, спеціаліст, працівники органів внутрішніх справта ін.

10. Способи фіксації:основний: протокол;

додаткові: схеми, креслення, матеріали відеозапису, фотозйомки тощо.

<< | >>
Источник: Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.; Істина,2005. — 456 с.. 2005

Еще по теме Відтворення обстановки та обставин події (ст. 194 КПК).:

  1. § 1. Поняття та види слідчого експерименту
  2. 6. Принцип поваги до честі та гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя.
  3. Відтворення обстановки та обставин події (ст. 194 КПК).
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -