<<
>>

Обшук (глава 16 КПК).

Обшук — це слідча дія, що полягає у примусовому обстеженні приміщення та інших місць або окремих осіб з метою відшукати й вилучити знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у справі чи забезпечення цивільного позову.

Обшук проводять також у випадку, якщо є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці перебувають розшукувані особи, а також трупи чи тварини.

1. Обшук провадять за постановою слідчого. Без постанови можливо у таких випадках:

при затриманні її чи взятті під варту або

якщо є достатні підстави вважати, що перебуваючи в приміщенні чи іншому місці, де проводиться обшук, вона ховає при собіпредмети чи документи, що мають значення для справи.

Потрібна санкція прокурора чи його заступника (за виняткомобшуку житла чи іншого володіння особи). У невідкладних випадкахобшук може бути проведено без санкції прокурора, але з наступнимйого повідомленням протягом доби про проведений обшук та йогорезультати. Обшук житла чи іншого володіння особи, за виняткомневідкладних випадків, проводять лише за постановою судді. У невідкладних випадках, пов'язаних із урятуванням життя та майна чиз безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненому злочині, обшук житла чи іншого володіння особи може бутипроведено без постанови судді.

Обшук завжди проводять у присутності понятих.

Мета — виявити і вилучити об'єкти, які мають значення длявстановлення істини в справі.

Підстави. Обшук проводять у разі, якщо є достатні підставивважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочиннимшляхом, а також інші предмети і документи, які мають значеннядля встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову,зберігаються в певному приміщенні або місці чи в якої-небудьособи, якщо є достатні дані про те, що в певному приміщені абомісці перебувають розшукувані особи, а також трупи чи тварини.

Місце проведення: будь-яке місце (житло чи інше приміщення,ділянки, місце вчинення злочину тощо).

7. Спеціальні правила провадження:

слідчий повинен вжити заходів, щоб не було розголошено виявлені під час обшуку обставини особистого життя обшукуваногота інших осіб, які проживають або тимчасово перебувають у цьомуприміщенні;

проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнені приміщення і сховища, якщо володілець відмовляється їх відкрити;

під час обшуку можуть вилучати лише предмети й документи,що мають значення для справи, а також цінності й майно обвинуваченого або підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна.

Предмети й документи, що вилучені законом з обігу, підлягають вилученню, незалежно від їх відношення до справи;

• під час обшуку особи той, хто обшукує, і поняті повинні бути тієї самої статі, що й обшукувана особа.

8. Процесуальний порядок обшуку:

слідчий складає постанову про проведення обшуку;

отримує санкцію прокурора, а за необхідності провести обшукжитла чи іншого володіння особи — за погодженням з прокуроромзвертається з поданням до судді за місцем провадження слідства.Суддя виносить постанову про проведення обшуку або про відмовув ньому, після розгляду подання і матеріалів справи. У приміщеннях, що їх займають дипломатичні представництва, а також у тих,де проживають члени дипломатичних представництв та їх сім'ї, якікористуються правом дипломатичної недоторканності, обшукможна провадити лише за згодою дипломатичного представника.Про таку згоду роблять запит через Міністерство закордонних справУкраїни;

після отримання слідчим санкції прокурора чи постанови судціпро проведення обшуку та згоди дипломатичних представників проводять безпосередньо сам обшук;

4) перед обшуком слідчий пред'являє постанову особам, щозаймають приміщення, пропонує їм видати зазначені в постановідокументи або предмети, а також вказати місце, де переховуєтьсязлочинець. У разі відмови виконати його вимоги слідчий провадитьобшук у примусовому порядку;

учасникам обшуку (обшукуваним, понятим, відповідним представникам) пояснюється право бути присутніми при всіх слідчихдіях, робити з приводу них заяви, які підлягають занесенню до протоколу;

слідчий провадить пошукові дії;

вилучені документи і предмети слідчий пред'являє понятимта іншим присутнім особам і фіксує в протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього описі, зазначаючи їх назву, кількість,міру, вагу, матеріал, з якого їх виготовлено, та індивідуальні ознаки.У необхідних випадках вилучені предмети і документи на місціобшуку упаковують і опечатують;

слідчий складає протокол обшуку у двох примірниках. До ньогозаносять усі заяви і зауваження осіб, присутніх під час обшуку,зроблені з приводу тих чи інших дій слідчого.

Обидва примірникипротоколу, а також опис вилучених предметів підписують слідчий,особа, у якої проводили обшук, та запрошені особи, що були присутні. Другий примірник протоколу обшуку, а також другий примірник опису вручають особі, в якої проведено обшук, а в разі їївідсутності — повнолітньому членові її сім'ї або представниковіжитлово-експлуатаційної організації чи місцевої ради народних депутатів. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу та опису вручають представникові юридичної особи. Якщо протокол містить зауваження на неправильні дії, допущені під час обшуку, слідчий не пізніше двох днів повідомляє про це прокурора, який здійснює нагляд за слідством.

9. Учасники обшуку:

• обов'язкові: слідчий, поняті та особа, яка займає певне приміщення, а за її відсутності — представник житлово-експлуатаційноїорганізації чи місцевої ради народних депутатів.

Обшук у приміщеннях, що їх займають юридичні особи, проводиться в присутності їх представників. У приміщеннях, що їх займають особи, які користуються правом дипломатичної недоторканності, — в присутності прокурора і представника Міністерства закордонних справ;

• необов'язкові: по можливості має бути забезпечено присутність обшукуваного або повнолітнього члена його родини, а за необхідності — також і потерпілого. В необхідних випадках слідчийвправі залучати до участі в проведенні обшуку працівників органіввнутрішніх справ та відповідних спеціалістів.

10. Способи фіксації:основний: протокол;

додаткові: опис предметів, що підлягають вилученню; схеми; креслення, матеріали відеозапису, фотозйомки тощо.

<< | >>
Источник: Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.; Істина,2005. — 456 с.. 2005

Еще по теме Обшук (глава 16 КПК).:

 1. Глава 18. ОБШУК І ВИЇМКА
 2. Виїмка (глава 16 КПК).
 3. § 3. Ситуаційна зумовленість тактики обшуку
 4. § 1. Поняття та ознаки обшуку
 5. § 2. Об’єкти та види обшуку
 6. § 6. Фікція результатів обшуку та виїмки
 7. Обшук
 8. Обшук приміщень
 9. § 4. Системи тактичних прийомів обшуку
 10. Обшук особи
 11. 1. Вчасний початок досудового слідства (ст. 113 КПК):
 12. 3. Об'єднання і виділення кримінальних справ (ст. 26 КПК).
 13. Японокитайская война и победа КПК
 14. Слідчий має право (ст. 114 КПК):
 15. 5. Розпорядок судового засідання (ст. 271 КПК)
 16. Експертиза (гл. 18, статті 75—76 КПК).
 17. Потерпілий має право (статті 49, 267 КПК):
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -