<<
>>

Процесуальна характеристика допиту підозрюваного.

Без постанови слідчого.

Без санкції прокурора і без рішення суду.

Без понятих.

Мета допиту:

з'ясувати ставлення підозрюваного до підозри щодо нього;

одержати фактичні дані щодо юридично значущих обставинкримінальної справи.

5. Підстава до провадження допиту:

затримання за підозрою у вчиненні злочину (статті 106, 115КПК);

обрання запобіжного заходу до пред'явлення обвинувачення(ч.

4 ст. 148 КПК).

6. Місце допиту:

місце провадження досудового слідства (утримання затриманих);

місце перебування підозрюваного (в разі необхідності).

7. Спеціальні правила допиту підозрюваного:

• допит підозрюваного треба здійснити (ч. 1 ст. 107 КПК):

негайно (якщо підозрюваного було затримано або до ньогобуло обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту);

за неможливості негайного допиту — не пізніше 24 годин післязатримання;

підозрюваних допитують окремо (у відсутності інших підозрюваних) — ч. 5 ст. 143 КПК;

обов'язковим є вжиття слідчим заходів до того, щоб підозрювані в одній і тій самій справі не могли спілкуватися між собою —ч. 5 ст. 143 КПК;

слідчому заборонено ставити навідні запитання (запитання, уформулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї) — ч. 6 ст. 143 КПК.

8. Процесуальний порядок допиту:

на початку допиту підозрюваному має бути роз'яснено йогоправа, передбачені ст. 43-1 КПКга також повідомлено, у вчиненніякого злочину його підозрюють, про що роблять відмітку в протоколі його допиту;

підозрюваний дає показання у вільній формі;

у разі необхідності слідчий ставить йому запитання;

процесуальне оформлення факту, змісту і результатів допиту(складання протоколу; ознайомлення з ним підозрюваного та іншихосіб, якщо вони були присутні; внесення до протоколу доповнень,зауважень).

9. Учасники допиту:

обов'язкові: слідчий, підозрюваний;

необов'язкові:

— прокурор;

захисник (за винятком випадків, коли його участь у справі єобов'язковою, — ст. 45 КПК);

перекладач;

спеціаліст;

особа, яка розуміє знаки глухих і німих; ;-

педагог або лікар, батьки чи інші законні представники.неповнолітнього, який не досяг віку 16 років або якщо його визнанорозумово відсталим — ч. 2 ст. 438 КПК).

10. Способи фіксації:

основний: протокол допиту підозрюваного (ст. 145 КПК);

додаткові: застосування фото-, кінозйомки; звуко-, відеозапису; складання планів, схем та інших матеріалів, які пояснюють його зміст.

Очна ставка (статті 172—173 КПК).

Очна ставка — це одночасний допит двох раніше допитаних осіб, у показаннях яких є істотні суперечності.

Суперечності можуть полягати у:

— ствердженні однією і запереченні іншою особою одного ітого самого факту, важливого для правильного вирішення кримінальної справи;

значних розбіжностях щодо ознак певного об'єкта чи суб'єкта;

суттєвих розбіжностях щодо інших обставин справи, що стосуються предмета доказування: дати, часу, місця події тощо.

<< | >>
Источник: Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.; Істина,2005. — 456 с.. 2005

Еще по теме Процесуальна характеристика допиту підозрюваного.:

  1. Процесуальна характеристика допиту потерпілого.
  2. Процесуальна характеристика допиту свідка.
  3. §3. Психологія допиту підозрюваного іобвинуваченого
  4. Допит підозрюваного
  5. Допит підозрюваного (обвинуваченого)
  6. 4. ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ
  7. 3. ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
  8. 3.1. Процесуальна характеристика ізоляційних запобіжних заходів
  9. 2.3. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію захисту
  10. Процесуальна характеристика очної ставки.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -