Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с.. 1998

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні теоретичні і практичні проблеми, пов'язані з реформуванням прокуратури України: її місця у механізмі держави, функцій, принципів організації та діяльності, взаємозв'язків із структурами, що належать до інших гілок влади. Внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства і організації роботи прокуратури.
Для науково-педагогічних працівників, студентів, прокурорів, суддів та інших юристів-практиків. Може бути використаний як навчальний матеріал для спецсемінару "Проблеми реформування органів прокуратури України".

<< | >>
Розділ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД
2.2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ
Розділ З ПРИНЦИПИ ПРОКУРОРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
3.2. ЄДНІСТЬ І ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРИНЦИП ПРОКУРОРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
3.3. ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРАТУРИ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
3.4. ЗАКОННІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ПРОКУРОРСЬКОЇ СИСТЕМИ
Розділ 4 СПІВВІДНОШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР

Книги и учебники по дисциплине Прокурорский надзор в Украине:

  1. Referati.me. Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011 - 2011 год
  2. Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вен-турі.,1998. — 336 с. - 1998 год
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -