<<
>>

§ 2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками

Криміналістика взаємопов'язана і посідає певне місце серед галузевих та міжгалузевих юридичних наук. Суть зв'язку полягає в тому, що галузеві і правові знання створюють для криміналістики методологічну основу, принципи і методи якої забезпечують розробку криміналістичного "інструментарію" для збирання, дослідження та використання доказів у межах дотримання законності, забезпечення гарантованих Конституцією прав і свобод громадян України.

В зв'язку з цим наука криміналістика не тільки збагачується даними правових знань, але й вдосконалює засоби і методи правових наук і норми права. Так, відтворення обстановки та обставин події та перевірка свідчень на місці тривалий час були відсутні в кримінально-процесуальному законі як самостійні слідчі дії. Згодом після тривалих дискусій криміналістів та процесуалістів і розробки теоретичних засад та практичної методики їх виконання, ці слідчі дії були внесені до процесуального закону. Таким чином, криміналістичні знання вдосконалюють практику розслідування злочинів і дозволяють конструювати нові процесуальні норми в процесуальному законі.

Місце криміналістики серед юридичних наук визначено функціональною значущістю криміналістичних знань. Останнє не є самоціллю, а надає лише один із засобів інформаційного забезпечення прийняття процесуальних рішень суб'єктами кримінального судочинства. Засоби криміналістичної техніки та прийоми дешифрування інформації, що міститься в невидимих слідах рук, ніг, травлених документах тощо, дозволяють приймати обгрунтовані процесуальні рішення, наприклад, про виконання вилучення, обшуку, призначення судової експертизи, виконання інших слідчих дій для отримання доказової інформації. Це дозволяє висунути обгрунтовану версію про підозрюваного, виконати затримання та дактилоскопіювання.

Криміналістичні знання про прийоми утаювання слідів злочину або про місця розташування тайників для зберігання зброї, коштовностей, наркотиків тощо допомагають слідчому правильно прийнятти рішення, де, що і як шукати. Криміналістичні знання, що мають форму рекомендацій, використовуються для пошуків джерел доказової інформації, є надійним грунтом при обранні прийомів, наприклад, у процесі допиту обвинувачуваного.

Криміналістичні знання можуть бути подані у формі судового доказу, наприклад, висновку експерта або непроцесуальної інформації, отриманої неоперативним шляхом, припустимо, фонограма переговорів злочинця із співучасником про тактику поведінки на допитах тощо. Знання механізму конкретної дії дозволяє спростувати показання допитуваного про те, що подія могла статись при інших обставинах, іншому механізмі взаємодії.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме § 2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками:

  1. ВСТУП
  2. § 3. Зв’язок криміналістики із суміжними галузями знань
  3. § 4. Місце криміналістики у системі правових наук
  4. § 2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками
  5. § 3. Зв'язок криміналістики з іншими науками
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -