<<
>>

Призначення судових експертиз

Під час розслідування крадіжок експертизи, що призначаються, можуть бути подiлені на дві групи:

1) ті, що призначаються для ідентифікації злочинця, знарядь злочину, взуття, транспортних засобів (або їх частин), дослідження способу подолання перешкод, укриття сховищ;

2) ті, що призначаються для дослідження викраденого майна.

До першої групи належать, наприклад, дактилоскопічна, судово-медична, трасологічна експертизи (у тому числі встановлення цілого за частинами), експертиза слідів нашарування та ін.; до другої — товарознавча, хімічна і біологічна експертизи.

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. — 728 с. 2004

Еще по теме Призначення судових експертиз:

 1. 39. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи.
 2. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
 3. § 3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
 4. Глава 21. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
 5. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 6. § 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
 7. § 3. Особливості розслідування деяких видів убивств
 8. § 2. Початковий етап розслідування
 9. Призначення судових експертиз
 10. Підготовка матеріалів до авторознавчої і почеркознавчої експертизи
 11. Експертиза (гл. 18, статті 75—76 КПК).
 12. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
 13. 3.4. Судово-бухгалтерська експертиза
 14. Відмінність судово-бухгалтерської експертизи віл ревізії, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ
 15. §6. Судово-психологічна експертиза
 16. §2. Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі
 17. §3. Судово-психологічна експертиза в цивільному та адміністративному праві
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -