<<
>>

№ 156. Поняття зобов'язання та зобов'язального права.

Поняття зобов'язання: в силу зобов'язання одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію, як-от: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші та інше або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Ознаки зобов'язань: 1)в зобов'язаннях суб'єкти мають юридична рівне положення - кожний із суб'єктів у зобов'язанні має права та обов'язки і не підпорядкований іншому суб'єкту. 2) переважна більшість зобов'язань за участю громадян виникає з договорів; 3) зміст прав і обов'язків суб'єктів зобов'язань визначається не тільки згідно з вимогами імперативних (обов'язкових) норм цивільного законодавства, а й за розсудом суб'єктів зобов'язання.

4) зобов'язання мають санкції. Для реалізації санкції суб'єкт зобов'язання, чиє право порушено, вправі звернутися з позовом у суд або арбітражний суд. Зобов'язальне право — це система цивільно-правових норм, які на засадах юридичної рівності регулюють майнові відносини в галузі товарообороту(обігу), а також майнові відносини по відшкодуванню заподіяної шкоди за участю організацій і громадян. Норми зобов'язального права є важливою і найбільш значною частиною цивільного законодавства. Зобов'язальне право має загальну і особливу частини. Загальна частина містить норми, які передбачають правила, що поширюються на всі зобов'язання: норми про поняття і підстави виникнення зобов'язань, виконання зобов'язань, про відповідальність суб'єктів за порушення зобов'язань та припинення зобов'язань. Особлива частина зобов'язального права містить норми, які регулюють окремі види зобов'язань.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме № 156. Поняття зобов'язання та зобов'язального права.:

 1. № 39. Поняття зобов’язання, зобов’язального права.
 2. зобов 'язання поділяються на: довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов 'язання.
 3. § 1. Поняття „господарське зобов’язання”
 4. № 108. Поняття забезпечення виконання зобов'язання.
 5. № 58. Відмінність зобов’язальних відносин від речових.
 6. № 155. Елементи зобов'язання.
 7. № 140. Способи припинення зобов'язання.
 8. №137. Виконання альтернативного зобов'язання.
 9. № 99. Зобов'язання по страхуванню.
 10. § 4. Розірвання господарськихзобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання
 11. 101. Зобов'язання з безпідставного придбання та збереження майна.
 12. № 153. Відмінність зобов'язальних відносин від речових відносин.
 13. № 142. Виконання дольового та солідарного зобов'язання
 14. № 52. Зобов'язання, що виникають з публічного обіцяння винагороди (оголошення конкурсу).
 15. 100. Зобов'язання, що виникають із рятування майна організації.
 16. 2. Суб’єкти зобов’язання. Множінність осіб у зобов’язанні.
 17. № 115. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування чужого майна.
 18. 103. Зобов'язання, які виникають з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.
 19. РОЗДІЛ IVГосподарські зобов'язання
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -