<<
>>

№ 153. Відмінність зобов'язальних відносин від речових відносин.

В силу зобов’язання одна особа (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші або утриматися від певної дії), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Зобов’язання являє собою окремий вид цивільних правовідносин. Особливості: 1) в зобов’язальних правовідносинах приймають участь 2 або більше визначених осіб, одна з яких є уповноваженою, а інша – зобов’язаною, у відносинах же власності власнику протистоїть невизначене коло осіб, тобто зобов’язальні відносини належать до числа відносних, а речові – абсолютних; 2) у зобов’язальних правовідносинах обов’язок, як правило полягає у виконанні певних дій (у правовідносинах власності від осіб перш за все вимагається утриматися від певних дій); 3) зобов’язальні правовідносини є правовою формою відносин по передачі майна, виконання робіт, надання послуг, тобто вони виступають як майнові відносини, що виражають динаміку власності; 4) належне виконання зобов’язань забезпечується засобами державного примусу у формі санкцій: окрім відшкодування збитків, стягується ще й неустойка; 5) норми, що регулюють зобов’язальне право складають один з найважливіших інститутів – зобов’язальне право.
<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме № 153. Відмінність зобов'язальних відносин від речових відносин.:

 1. № 58. Відмінність зобов’язальних відносин від речових.
 2. № 156. Поняття зобов'язання та зобов'язального права.
 3. № 39. Поняття зобов’язання, зобов’язального права.
 4. № 125. Завдаток. Відмінність завдатку від авансу.
 5. Кримінально-процесуальні відносини:
 6. § 2. Поняття та види господарських відносин
 7. № 128. Гарантія. Відмінність гарантії від поруки.
 8. 1.2.1. Учасники відносин у сфері господарювання
 9. 13. Адміністративно –правові відносини.
 10. § 13. Відмінність злочинів від інших правопорушень.
 11. § 13. Відмінність злочинів від інших правопорушень.
 12. 49. Регулювання міжбюджетних відносин
 13. § 3. Засоби державного регулювання господарських відносин
 14. Відмінність аудиту від комплексної ревізії
 15. § 1. Поняття правотворчості, її відмінність від законотворчості
 16. 7. Повноваження Верховної Ради України у галузі земельних відносин.
 17. 26. Тимчасові мешканці. Відмінність тимчасових мешканців від піднаймачів.
 18. §4. Відповідальність за порушення підрядних відносин у капітальному будівництві
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -