<<
>>

Зобов’язання, структура

Зобов’язання – правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана чинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші) або утриматись від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника його обов’язку.

Види зобов’язань:

Залежно від підстав виникнення зобов’язання:

Договірні (виникають внаслідок договору);

Недоговірні (позадоговірні) виникають внаслідок одностороннього правочину, або заподіяння шкоди, або внаслідок рятування майна.

Значення такого поділу полягає в тому,що зміст договірних зобов’язань визначається не тільки законом, а насамперед домовленістю їх учасників; зміст недоговірних – грунтується на законі, односторонньому вилевиявленні суб’єкта приватного або публічного права.

Залежно від мети (спрямованості):

Регулятивні (змістом є правомірна поведінка, вони можуть регулювати поведінку учасників договору);

Охоронні (виникають внаслідок заподіяння шкоди, або внаслідок безпідставного збагачення, їх метою є захист порушеного інтересу сторін права)

За співвідношенням прав і обов’язків:

Односторонні (коли одна сторона має лише права, а інша має лише обов’язки);

Взаємні (зустічні) коли кожна сторона зобов’язання має як комплекс прав так і комплекс обов’язків.

Залежно від хар-ру правового зв’язку між учасниками зобов’язання:

Якщо сторони мають лише по одному праву і одному обов’язку, то зобов’язання вважається простим.

Якщо прав і обов’язків у сторін зобов’язання кілька, воно є складним. Так, зобов’язання, що виникли з договору дарування, - прості, а з договору купівлі-продажу – можуть бути як простими, так і складними.

Залежно від значення зобов’язань:

Головні (основні) зобов’язання, можуть існувати самостійно (наприклад купівля-продаж)

Додаткові (виникають лише за наявності основного зобов’язання), наприклад, порука.

Залежно від пов’язаності зобов’язань з особистістю іх учасників:

Зобов’язання особливого хар-ру ( неприпустима заміна однієї із сторін, і вони припиняються у разі смерті фіз.особи або ліквідації юр.особи, що є їхнім учасником)

Неперсоніфіковані зобов’язання не пов’язані з особистістю боржника або кредитора (в них можлива передача прав і обов’язків у порядку правонаступництва, зміна осіб у зобов’язанні)

З точки зору визначеності змісту:

Зобов’язання з визначеним обсягом вимог (точно відомо, виконання яких обов’язків і в якому обсязі може зажадати кредитор від боржника)

Зобов’язання з невизначеним обсягом вимог (обсяг прав і обов’язків встановлюється лише в загальному вигляді.

З точки зору визначеності предмета виконання:

Зобов’язання з конкретним предметом виконання мають місце тоді, коли предметом зобов’язання є цілком конкретна поведінка учасників.

Альтернативні зобов’язання означають, що боржник має здійснити для кредитора одну з кількох дій, передбачених законом або договором.

Факультативні зобов’язання мають місце у випадках, коли боржник зобов’язаний здійснити на користь кредитора конкретну дію, а якщо це неможливо – має право змінити її виконання іншою дією, що заздалегідь обумовлено угодою сторін.

51.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011. 2011

Еще по теме Зобов’язання, структура:

 1. 5. Об’єкт та зміст зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань.
 2. 2. Суб’єкти зобов’язання. Множінність осіб у зобов’язанні.
 3. № 39. Поняття зобов’язання, зобов’язального права.
 4. Тема 5Господарські зобов’язання
 5. Грошові зобов’язання
 6. 44. Припинення господарських зобов’язань
 7. Виконання грошових зобов’язань
 8. Виконання грошових зобов’язань
 9. 1.2. Види господарських зобов’язань
 10. Місце виконання господарського зобов’язання
 11. Місце виконання господарського зобов’язання
 12. 3.1. Забезпечення виконання господарських зобов’язань
 13. Забезпечення виконання господарських зобов’язань
 14. Способи припинення цив. зобов’язань
 15. § 3. Виконання і припинення господарських зобов’язань
 16. 43. Виконання і припинення господарських зобов’язань
 17. 1.1. Поняття господарських зобов’язань
 18. 42. Поняття господарських зобов’язань
 19. § 3. Припинення і недійсність господарських зобов’язань
 20. № 7. Поняття та принципи належного виконання зобов’язань.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -