<<
>>

Укладення договору

Договір вважається укладеним, якшо сторони в належній формі погодили між собою його істотні умови. Погодження цих умов відбувається в процесі переговорів, які передують укладенню договору.

Укладення договору як спільного юр.акта його учасників, погодження між ними умов договору відбувається у два етапи:

внесення пропозиції однією стороною укласти договір (оферти);

прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Загальний порядок укладення договорів регулюється ст.38-650 ЦК Переговори починаються з пропозиції укласти договір, яку одна сторона робить іншій.

Така пропозиція, що знаходить своє вираження у запропонованому проекті договору, наз. оферmою, а особа, яка з нею звертається - оференmом. Ініціатором оферти є, як правило, сторона, яка надає послуги, речі (продавець, постачальник, підрядник). Щоб пропозиція укласти договір вважалася офертою, вона повинна відповідати певним умовам:

в ній мають міститися всі істотні умови майбутнього договору, щоб сторона, яка отримала пропозицію, зрозуміла про що йдеться. Якщо пропозиція таких умов не містить, то вона є не офертою, а лише викликом на оферту, який ні до чого не зобов'язує;

оферта має бути адресована конкретній особі. Тому різного роду об'яви, реклами, прайс-листи не можуть визнаватися офертою, це лише пропозиції невизначеному колу осіб зробити оферту.

Для укладення договору однієї оферти замало, необхідно, щоб особа, якій була адресована оферта, дала згоду прийняти пропозицію. Відповідь про прийняття пропозиції має назву акцеnт. Акцептантом може бути лише та особа, якій була адресована оферта.

Акцепт повинен бути повним і безумовним. Якщо сторона погоджується в цілому з пропозицією, але бажає внести в умови договору деякі корективи, скажімо зазначає, що поставку продукції бажано здійснювати автомобільним транспортом, не поквартально, а помісячно, то така відповідь не є акцептом, а є новою офертою.

Вимоги щодо форми договору відповідають загальним правилам щодо вчинення правочинів. Договір може укладатись в усній, письмовій формі чи завдяки вчиненню конклюдентних дій. Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Слід зазначити, що загальне правило вимагає укладення договору між юр.особами та між юр.і фіз.особою в письмовій формі. Виняток становлять договори, що виконуються одночасно з укладенням договору. Договір може бути укладений як через складання єдиного документа, так і через обмін листами, факсовими повідомленнями, телеграмами та іншим, підписаними тією особою, від якої вони надійшли.

31.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011. 2011

Еще по теме Укладення договору:

 1. № 15. Стадії укладення договору.
 2. 2.1. Поняття та порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту)
 3. 104. Поняття та порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту)
 4. 59.Господарські договори: поняття, види, порядок їх укладення та розірвання.
 5. 47. Підстави укладення договору (Д.) будівельного підряду. Суттєві умови Д.
 6. 17. Укладення, зміна та розірвання договорів.
 7. 4. Конкурентні способи укладення господарських договорів.
 8. § 15. Договоры возмездные и безвозмездные, односторонние и двусторонние; договоры, порождающие обязательство только после передачи одним контрагентом другому вещи, и договоры, возникающие независимо от этого; договоры главные и придаточные
 9. § 1. Загальні умови та порядок укладення договорів, що породжують господарські зобов’язання
 10. V. Основания прекращения договора. Порядок изменения и расторжения договора. Отказ от договора
 11. V. Основания прекращения договора. Порядок изменения и расторжения договора. Отказ от договора
 12. V. Основания прекращения договора. Порядок изменения и расторжения договора. Отказ от договора 5.1.
 13. V. Основания прекращения договора. Порядок изменения и расторжения договора. Замена Нанимателя вдоговоре
 14. 6. Расторжение и изменение договора вследствие одностороннего отказа от договора
 15. 1. Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении временных жильцов
 16. 1. Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау как особый класс гражданско-правовых договоров
 17. 2. Сфера применения договора ссуды и его отграничение от близких договоров
 18. Чем трудоустройство по гражданско-правовому договору отличается от работы по трудовому договору
 19. § 5. Договор энергоснабжения и иные договоры в сфере электроэнергетики
 20. 1. Понятие договора безвозмездного пользования (договора ссуды)
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -