<<
>>

Право власності, зміст та форми

Власність і право власності тісно пов'язані між собою, але це різні категорії. Власність – це відношення особи до належної її речі, як до своєї, яке виражається у володінні, користуванні і розпорядженні нею, а також в усуненні втручання всіх третіх осіб в ту сферу гос-го панування, на яку поширюється влада власника

Право власність – це сукупність правових норм, що регулюють і закріплюють суспільні відносини, які виникають у зв’язку з привласненням мат.бляг громадян, юр.особами і державою, які надають нзваним суб’єктам рівні права і обов’язки щодо володіння, користування і розпорядження майном.

Виділяють право власності в об'єктивному і суб'єктивному розумінні.

Право власності в об'єктивному розумінні - це сукуп- ність норм, які врегульовують відносини права власності в суспільстві. Зміст права власності в суб'єктuвному розумінні становлять його правомочності - право володіння, користування і розпорядження.

Право володіння означає юр.забезпечену можливість власника мати майно у своєму віданні, у сфері свого фактичного гос-го впливу.

Право користування - це юр.закріплена можливість гос-го використання майна та вилучення з нього корисних властивостей власником чи уповноваженими ним особами.

Право розпорядження - це юр.закріплена можливість власника самостійно вирішувати долю майна шляхом його відчуження іншим особам, зміни його стану та призначення.

Особливим видом права власності є право довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління майном.

Суб'єктивне право власності має абсолютний характер. Це означає, шо власникові протистоїть необмежена і безпосередньо не визначена кількість осіб, яким забороняється порушувати таке суб'єктивне право та створювати перешкоди для його здійснення.

Форми власності:

приватна власність – це власність фіз.осіб, громадян, іноземних громадян, громадян без громадянства;

юр.особи, певного колективу людей;

держ.власність: комунальна власність (власність адміністративно-територіальних одиниць); власність укр.народу.

20.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011. 2011

Еще по теме Право власності, зміст та форми:

 1. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності.
 2. № 38. Форми власності та їх класифікація законодавством України.
 3. § 3. Право власності та похідні права(право господарського відання,право оперативного управління,право оперативного використання майна)у сфері господарювання
 4. Поняття та зміст права власності
 5. § 2. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту
 6. № 50. Право спільної власності.
 7. № 123. Право колективної власності.
 8. 4. Право приватної власності.
 9. 33. Корисливі злочини проти власності, поєднані з вилученням чужого майна з володіння власника (ст.185-191). Форми здійснення цих злочинів.
 10. 18. Право спільної власності на землю.
 11. 3. Право колективної власності.
 12. Тема 4Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності
 13. 16. Право державної власності на землю.
 14. № 109. Право державної власності.
 15. № 71. Право приватної власності громадян.
 16. 15. Право комунальної власності на землю.
 17. 2. Право державної власності.
 18. № 127. Право виключної власності народу України.
 19. 14. Право приватної власності на землю.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -