<<
>>

Поняття та зміст права власності


Власність — економічна категорія, що є одним із проявів суспільних відносин
із приводу привласнення матеріальних благ. Право власності — сукупність
правових норм, які регулюють і закріплюють суспільні відносини, що
виникають із присвоєнням матеріальних благ громадянами, юридичними особами
та державою, які надають названим суб'єктам рівні права та обов'язки з
володіння, користування і розпорядження майном.
Право власності розглядають
як в об'єктивному, так і в суб'єктивному аспектах. В об'єктивному аспекті
право власності — сукупність правових норм, що регулюють суспільні
відносини з володіння, користування і розпорядження майном. Правовою
основою закріплення права власності в Україні є Конституція України,
Цивільний кодекс України, Закон України "Про власність" та інші законодавчі
й нормативні акти. У суб'єктивному аспекті право власності являє собою
сукупність повноважень власника з володіння, користування і розпорядження
майном. Володіння — фактична наявність речі в господарстві власника та його
можливість впливати на неї безпосередньо. Володіння може бути законним
(наприклад, наявність в особи речі за правом власності) та незаконним
(скажімо, володіння майном, добутим злочинними діями, привласнення
знахідки). Незаконне володіння поділяється на добросовісне (коли особа не
знала і не могла знати про те, що володіє чужим майном) і недобросовісне
(коли особа знала чи повинна була знати про те, що володіння незаконне).
Користування — право вилучати з речей їхні корисні властивості (наприклад,
обробляти землю та отримувати врожай, вживати продукти харчування, носити
одяг і взуття). Розпорядження — право визначати юридичну або фактичну долю
майна (наприклад, продавати, дарувати, обмінювати, переробляти, заповідати
тощо). Сукупність зазначених повноважень в особи дають підстави вважати її
власником відповідного майна.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Поняття та зміст права власності:

 1. № 75. Поняття права власності.
 2. 11. Поняття та основні ознаки права власності на землю.
 3. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності.
 4. Право власності, зміст та форми
 5. 97. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст скарги.
 6. 98. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
 7. 39. Поняття, зміст, суттєві умови, права та обов’язки сторін договору лізингу (Л.). Різновиди лізингу.
 8. § 5. Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності
 9. 32. Поняття і види злочинів проти власності
 10. § 6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності
 11. 68. Поняття та зміст охорони земель.
 12. 32. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти власності
 13. 75. Поняття і зміст землеустрою.
 14. 25. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.
 15. Поняття та зміст трудового договору
 16. § 1. Поняття та зміст аудиторської діяльності
 17. 53. Поняття та зміст договору (Д.) перевезення вантажів (п/в).
 18. 62. Поняття, значення, зміст договору доручення.
 19. 2. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
 20. 37. Поняття, значення, форма та зміст обвинувального висновку.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -