<<
>>

Поняття та зміст права власності

Власність — економічна категорія, що є одним із проявів суспільних відносин

із приводу привласнення матеріальних благ. Право власності — сукупність

правових норм, які регулюють і закріплюють суспільні відносини, що

виникають із присвоєнням матеріальних благ громадянами, юридичними особами

та державою, які надають названим суб'єктам рівні права та обов'язки з

володіння, користування і розпорядження майном. Право власності розглядають

як в об'єктивному, так і в суб'єктивному аспектах.

В об'єктивному аспекті

право власності — сукупність правових норм, що регулюють суспільні

відносини з володіння, користування і розпорядження майном. Правовою

основою закріплення права власності в Україні є Конституція України,

Цивільний кодекс України, Закон України "Про власність" та інші законодавчі

й нормативні акти. У суб'єктивному аспекті право власності являє собою

сукупність повноважень власника з володіння, користування і розпорядження

майном. Володіння — фактична наявність речі в господарстві власника та його

можливість впливати на неї безпосередньо. Володіння може бути законним

(наприклад, наявність в особи речі за правом власності) та незаконним

(скажімо, володіння майном, добутим злочинними діями, привласнення

знахідки). Незаконне володіння поділяється на добросовісне (коли особа не

знала і не могла знати про те, що володіє чужим майном) і недобросовісне

(коли особа знала чи повинна була знати про те, що володіння незаконне).

Користування — право вилучати з речей їхні корисні властивості (наприклад,

обробляти землю та отримувати врожай, вживати продукти харчування, носити

одяг і взуття). Розпорядження — право визначати юридичну або фактичну долю

майна (наприклад, продавати, дарувати, обмінювати, переробляти, заповідати

тощо). Сукупність зазначених повноважень в особи дають підстави вважати її

власником відповідного майна.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Поняття та зміст права власності:

 1. № 75. Поняття права власності.
 2. 11. Поняття та основні ознаки права власності на землю.
 3. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності.
 4. Право власності, зміст та форми
 5. 97. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст скарги.
 6. 98. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
 7. 39. Поняття, зміст, суттєві умови, права та обов’язки сторін договору лізингу (Л.). Різновиди лізингу.
 8. § 5. Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності
 9. 32. Поняття і види злочинів проти власності
 10. § 6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності
 11. 68. Поняття та зміст охорони земель.
 12. 32. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти власності
 13. 75. Поняття і зміст землеустрою.
 14. 25. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.
 15. Поняття та зміст трудового договору
 16. § 1. Поняття та зміст аудиторської діяльності
 17. 53. Поняття та зміст договору (Д.) перевезення вантажів (п/в).
 18. 62. Поняття, значення, зміст договору доручення.
 19. 2. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ
 20. 37. Поняття, значення, форма та зміст обвинувального висновку.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -