<<
>>

Тема 4Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності

Речові права: загальна характеристика та види. Поняття права власності. Характеристика правомочностей власника. Способи ви-

никнення й припинення права власності. Форми власності в Ук-

раїні: правова характеристика. Право приватної власності. Право комунальної власності. Право державної власності. Характеристика права оперативного управління. Порівняльно-правова харак-

теристика права повного господарського відання та права власності. Характеристика інших речових прав. Характеристика правовстановлюючих документів. Джерела формування майна господарських організацій. Порядок розпорядження майном госпо-

дарських організацій. Порядок розподілу прибутків і збитків.

Право інтелектуальної власності. Винахід (корисна модель) як результат творчої діяльності. Охорона прав на промислові зразки. Охорона прав на знаки для товарів.

<< | >>
Источник: Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2005. — 208 с.. 2005

Еще по теме Тема 4Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності:

 1. § 5. Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності
 2. § 3. Право власності та похідні права(право господарського відання,право оперативного управління,право оперативного використання майна)у сфері господарювання
 3. Тема № 6: Правове регулювання відносин власності в сфері економіки України.
 4. § 2. Правомочності суб’єктів господарювання щодо об’єктів права інтелектуальної власності
 5. § 1 Об’єкти інтелектуальної власності, що використовуються у сфері господарювання
 6. 27.Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
 7. Тема 1Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства
 8. § 1. Господарські відносини - предмет господарського права
 9. РОЗДІЛ VВідповідальність у господарсько-правових відносинах
 10. Тема № 7 Господарський договір як правова форма господарських
 11. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності.
 12. Глава 10. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -