<<
>>

Компетенція Верховної Ради України

Верховна Рада України розглядає та вирішує питання державного і суспільного

життя, що потребують урегулювання законами України, а також здійснює

установчі та контрольні функції, передбачені Конституцією України. Вона

приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного

складу, крім випадків, передбачених Конституцією. До повноважень Верховної

Ради України належать: внесення змін до Конституції України; призначення

всеукраїнського референдуму з питань, визначених Конституції; прийняття

законів; визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики; призначення

виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією;

заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про

внутрішнє і зовнішнє становище України; усунення Президента України з поста

в порядку особливої процедури (імпічменту); надання згоди про призначення

Президентом України Прем'єр-міністра України; здійснення контролю за

діяльністю Кабінету Міністрів України та ін.

єдиним органом законодавчої

влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Конституційний склад

Верховної Ради України — 450 народних депутатів України, які обираються на

основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням

строком на чотири роки. Народні депутати України здійснюють свої

повноваження на постійній основі. Вони не можуть бути на державній службі

або мати інший представницький мандат, їм гарантується депутатська

недоторканність.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Компетенція Верховної Ради України:

 1. 7. Повноваження Верховної Ради України у галузі земельних відносин.
 2. 4.5. ВІДНОСИНИ МІЖ ПРОКУРАТУРОЮ І УПОВНОВАЖЕНИМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 3. § 5. Компетенція органів державногорегулювання зовнішньоекономічноїдіяльності
 4. 42.Компетенція адміністративних судів
 5. 2. Компетенція підприємств.
 6. 2. Система антимонопольних органів і їх компетенція.
 7. § 8. Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності
 8. РОЗДІЛ 3 КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. НОВІТНЯ КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА УКРАЇНИ
 9. РАДИ ЧЕГО?
 10. Волкобой И.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП", 2009
 11. СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 12. НАТО и международная программа «Партнерство ради мира»
 13. ВІДОЗВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ ВІД 1 ЛИСТОПАДА 1918 Р.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -