<<
>>

Законодавчий процес та його стадії

Верховна Рада України працює сесійно. Вона є повноважною за умови обрання

не менш як 2/3 від її конституційного складу. Верховна Рада України

збирається на першу сесію не пізніш ніж на 30-й день після офіційного

оголошення результатів виборів. Перше засідання Верховної Ради України

відкриває найстарший за віком депутат. Засідання Верховної Ради України

проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості

від конституційного складу Верховної Ради.

Верховна Рада України затверджує

перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.

Останні здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають

питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України. Для підготовлення

і попереднього розгляду питань Верховна Рада України в межах своїх

повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії. Верховна Рада

України для проведення розслідувань із питань, що становлять суспільний

інтерес, може створювати тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала

не менш як 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Процес

законотворчої діяльності Верховної Ради України характеризується правом

законодавчої ініціативи, прийняттям та оприлюдненням. Право законодавчої

ініціативи у Верховній Раді України належить: Президентові України;

народним депутатам України; Кабінетові Міністрів України; Національному

банкові України. Закони Верховна Рада приймає більшістю від її

конституційного складу. Закони, що вносять зміни до Конституції та сама

Конституція України приймається не менше як 2/3 від конституційного складу

Верховної Ради України. Закон підписується Головою Верховної Ради України і

невідкладно надсилається Президентові України. Президент України протягом

15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, або

повертає закон із своїми умотивованими пропозиціями для повторного

розгляду. Якщо Верховна Рада України під час повторного розгляду

підтвердить закон 2/3 від її конституційного складу, то Президент України

зобов'язаний підписати і оприлюднити такий закон протягом 10 днів. Закон

набирає чинності через 10 днів після його оприлюднення, якщо інше не

передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Законодавчий процес та його стадії:

 1. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
 2. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
 3. § 5. Законодавчий процес
 4. § 3. Стадії правотворчого процесу
 5. Загальні положення стадії кримінального процесу
 6. Стадії кримінального процесу
 7. 59. Стадії бюджетного процесу та їх характеристика.
 8. 4. Провадження і стадії цивільного процесу.
 9. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ ВИРОКУ ЯК СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 10. 6. Процес кваліфікації злочинів та його основні етапи.
 11. 1. Процес, в якому досудове (попереднє) розслідування побудованосуто на інквізиційних, а судові стадії — на змагальних засадах.
 12. 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА
 13. 2.4. Етапи стадії , 1-й етап. Набрання вироком законної сили і звернення його до виконання (обов'язковий етап)
 14. Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні
 15. Глава 4. Законодавче визначення суб’єктівгосподарювання, порядку їх утворення та реєстрації
 16. Структура кримінального процесу
 17. Перелік законодавчих актів, які необхідно розробити або обновити в ході реформування адміністративного законодавства
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -