95. Правовий статус некомбатантів

ДО некомбатантів ставляться особи, що входять до складу збройних сил воюючої сторони, що роблять їй усіляку допомогу в досягненні військових успіхів, але безпосередньо що не беруть участь у воєнних діях.
Основна риса правового статусу некомбатанта - це неучасть у бойових діях. Не-Комбатантами є військовий духовний і медичний персонал, інтенданти, військові кореспонденти і юристи й ін. З одного боку, ці особи не можуть бути об'єктом воєнних дій супротивника, а з іншого боку - вони можуть застосовувати наявне в них зброя тільки з метою самооборони й охорони довіреного їм майна. У силу цього некомбатанти мають право на заступництво з боку ворога, якщо виявляться в нього вруках.
Розподіл учасників збройних конфліктів на комбатантів і некомбатантів пов'язане з різним обсягом прав і обов'язків у них під час воєнних дій, що впливає на режим військового полону.
Серед осіб, що беруть участь у збройних конфліктах, також виділяються військові розвідники й військові шпигуни, добровольці й найманці, парламентери
Військовий шпигун {вивідач) - ця особа, що, діючи таємним образом або підробленим приводом, збирає або намагається зібрати відомості в районі дії одного з воюючих держав з наміром повідомити такі противній стороні (ст. XXIX Додатка до Гаазького конвенції про закони й звичаї сухопутної війни 1907 р.). Відповідно до Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 р., «будь-яка особа зі складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті, що попадає у владу противної сторони в той час, коли воно займається шпигунством, не має права на статус військовополоненого, і з ним можуть звертатися як зі шпигуном» (ст. 46). Не вважається шпигуном особа зі складу збройних сил сторони, що перебуває у військовому конфлікті, якщо воно збирає або намагається збирати від імені цієї сторони інформацію на території, контрольованої супротивником, і при цьому носить формений одяг своїх збройних сил або не діє шляхом обману або навмисно не прибігає до таємних методів. Така особа «не втрачає своє право на статус військовополоненого, і з ним не можуть звертатися як зі шпигуном» (п. 3 ст. 46 Додаткового протоколу I). Зазначена особа зізнається, таким чином, військовим розвідником. При влученні в руки ворога під час збирання розвідувальних відомостей або спроби їхнього збирання на нього поширюється статус військовополоненого
<< | >>
Источник: Твой Экзамен. Шпаргалки по міжнародному праву. 2009

Еще по теме 95. Правовий статус некомбатантів:

 1. Понятие правового положения (статуса) лиц, отбывающих уголовные наказания. Виды и структура правового статуса осужденных
 2. 16. государственные служащие как субъекты административно-правовых отношений: правовая основа, права и обязанности, требования и ограничения, защита статуса.
 3. § 6. Правовой статус личности
 4. § 1. Правовий статус особи
 5. § 1. Правовой статус личности
 6. Структура правового статуса осужденного
 7. 1. Понятие правового статуса кредитной организации
 8. Правовой статус государственного служащего
 9. § 2. Правовий статус народу
 10. 45. Міжнародно-правовий статус населення
 11. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЯЗЫКА
 12. § 2. Правовой статус Центрального банка в России: значение и сущность
 13. Правовой статус Президента РФ: общая характеристика
 14. § 5. Административно-правовой статус собственности
 15. 94. Правовий статус комбатантів.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -